Meer geld voor ontwikkelingshulp, maar niet in België

Ondanks de mondiale economische crisis hebben de OESO-landen in 2013 het hoogste bedrag ooit uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking. België gaat in tegen die trend en zette net het mes in het budget.

Van de 28 landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verhoogden er 17 hun ontwikkelingsbudget, dat met in totaal 134,8 miljard dollar zijn hoogste peil ooit haalde. Opvallendste stijger in het lijstje is Groot-Brittannië, dat onder druk van een grote ngo-campagne het budget in 2013 verhoogde naar 0,72 procent van het Britse bruto nationaal inkomen (bni). Tegenover de 17 stijgers staan ook 11 landen die hun budget verkleinden. Ons land is een van hen: met een besparing van 280 miljoen euro gaf België in 2013 0,45 procent van het bni aan ontwikkelingshulp.

Met de daling komt België op een gedeelde negende plaats met Ierland in de lijst van OESO-landen. "Een slecht signaal, dat bovendien tegen de eigen engagementen van deze regering ingaat", zegt 11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe, "In het regeerakkoord engageerden de meerderheidspartijen zich opnieuw voor de 0,7 procent. Dat werd, net in 2013, ook nog eens vastgelegd in de nieuwe wet op ontwikkelingssamenwerking."

"De Belgische besparingen zijn een smet op ons blazoen. In 2009 en 2010 werd ons land nog geprezen om zijn engagement voor ontwikkelingshulp. Toen was de economische crisis nochtans ook al volop bezig. Wij pleiten er al langer voor dat de crisis niet op de rug van de armsten mag terechtkomen. Hier of in het zuiden. De vooruitgang in de meerderheid van de OESO-landen bewijst dat het kan. Wij hopen dan ook dat de volgende regering zich niet enkel aan woorden houdt, maar het engagement van de 0,7 procent ook echt nakomt", aldus nog Vanden Berghe.

Meest gelezen