Parket Oost-Vlaanderen wil ook meerderjarigen GAS-boete geven

Het parket van Oost-Vlaanderen wil meer inbreuken door meerderjarigen laten afhandelen via het GAS-reglement. De bedoeling is om de werklast bij het parket te verminderen.

Het parket overweegt om kleine criminaliteit bij meerderjarigen volgens het principe van de GAS-boetes te behandelen. Het zou gaan om zaken waar weinig discussie over is, maar die wel wegen op de werklast bij het parket en dus vertraging veroorzaken in de rechtbank.

Het parket wil een akkoord uitwerken met de gemeenten en politiezones zodat de politie precies weet wat via het GAS kan en wat naar het parket moet. Het voordeel is dat de politie voor lichte inbreuken korter op de bal kan spelen, en dat het parket minder moet seponeren.

"Het gaat bijvoorbeeld om vernielingen van roerende en onroerende goederen, slagen en diefstal. Het parket moet uitmaken waar de grens ligt. Bij zware schade volgt het parket de zaak op", aldus procureur Johan Sabbe.

Voor minderjarigen verandert er niets. Het parket houdt daar alles in handen, onder meer via een apart project voor jongeren die voor het eerst een winkeldiefstal plegen.