Plan Van den Bossche bij sociale huisvesting stuit op verzet

Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (SP.A) wil één op de drie mandaten in de raden van bestuur van de sociale huisvesting schrappen. De Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) is niet te spreken over de aankondiging van de minister en overweegt juridische stappen.

In een interview met de krant De Standaard zei Freya Van den Bossche (SP.A), dat ze één op de drie mandaten in de raden van bestuur van de sociale huisvesting wil schrappen om die efficiënter te laten werken.

"Dit getuigt van gebrek aan respect voor de sector", zegt directeur Björn Mallants van de VVH. "We betreuren de negatieve manier waarop deze operatie in de pers wordt gebracht door minister Van den Bossche. Het moment waarop dit naar buiten komt en het gebrek aan overleg in deze is frappant", klinkt het.

De VVH plant ook juridische stappen. "Het is vreemd dat de minister dit communiceert voor het advies van de Raad van State is gegeven"; aldus Mallants. "Het gaat hier om een verregaande inmenging op de autonomie van onze privaatrechtelijke vennootschapsvorm."

"De vraag stelt zich of dit wel kan, zeker binnen een regeringsbeslissing. Andere uitzonderingen op de vennootschapswetgeving zijn decretaal verankerd in de Wooncode", zegt Mallants. "Sowieso zullen wij deze inbreuk op onze autonome vennootschappen juridisch onderzoeken en indien nodig stappen zetten om dit aan te vechten."