Rechtbank verbiedt Telefactsuitzending over gerecht Veurne

Het actualiteitenmagazine Telefacts (VTM) mag een geplande reportage over de Veurnse onderzoeksrechter vanavond niet uitzenden. Dat heeft een deurwaarder met een eenzijdig verzoekschrift vastgelegd. Het gaat om een reportage die verschillende schandalen bij de rechtbank in Veurne blootlegt. De intussen gepensioneerde rechter om wie het gaat, diende een verzoekschrift in om de uitzending tegen te houden, met succes. VTM heeft beslist om de reportage "voorlopig" noodgedwongen niet uit te zenden en beraadt zich nog over verdere juridische stappen.

Tegen een betrokken Veurnse rechter werd een onderzoek gevoerd. Het Hof van Beroep stelde hem een tiental dagen geleden in verdenking voor heling, afpersing, valsheid in geschrifte en fiscale inbreuken. Het parket-generaal onderzoekt ook de beschuldigingen over corruptie van de rechter.

Over deze zaak wilde VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes vanavond een reportage uitzenden met daarin een aantal nieuwe getuigen.“Ik heb met een aantal mensen gepraat daarover. Meer in detail mag ik niet gaan, gelet op die dwangsom van 200.000 euro", zegt Özgunes daarover. Ook aan de betrokken rechter en zijn advocaten werd verschillende keren een reactie gevraagd, die ze ook schriftelijk hebben gegeven. "Het is zeer uitzonderlijk dat een rechter verbiedt om een reportage uit te zenden, maar toch denken we dat ons in deze zaak niets verweten kan worden."

"Dit uitzendverbod is pure censuur"

Een deurwaarder heeft de beslissing van de rechtbank in Brussel vanavond betekend bij algemeen hoofdredacteur van VTM NIEUWS Kris Hoflack. De Veurnse rechter die intussen met pensioen is, had een eenzijdig verzoekschrift ingediend om de uitzending van Telefacts te verbieden. Als VTM de reportage toch uitzendt, riskeert de zender een dwangsom van 200.000 euro.

“Ik betreur dat dit uitzendverbod er gekomen is op basis van een eenzijdig verzoekschrift, want dat betekent dat de rechter VTM NIEUWS in deze zelfs niet heeft gehoord", zegt algemeen hoofdredacteur Kris Hoflack. Hij is niet van plan om het hierbij te laten. "Wij beraden ons nog over verdere juridische stappen, maar ik protesteer nu al met klem tegen deze vorm van censuur. Ik heb zo'n maatregel in mijn 25-jarige journalistieke loopbaan nog nooit meegemaakt."

Hoflack maakt zich ook zorgen over dit precedent, dat de persvrijheid in ons land onder druk zet. "Dat met een eenzijdig verzoekschrift een reportage waarin alle regels werden gerespecteerd kan verboden worden, is zeer triest voor de persvrijheid. Dat dit verzoekschrift zo kort voor de uitzending wordt betekend en dat de gevorderde dwangsom zo omvangrijk is, is bovendien een vorm van druk waarbij in het licht van de persvrijheid vele vragen kunnen gesteld worden.”