3.300 jaar oude Kanaänitische sarcofaag ontdekt

In het noorden van Israël is een 3.300 jaar oude sarcofaag ontdekt met de stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen van een rijke Kanaäniet. Dat heeft de Israëlische overheidsdienst voor oudheden vandaag bekendgemaakt.

Het skelet van de volwassene werd aangetroffen in een cylindervormige doodskist uit klei, waarvan het deksel een mens uitbeeldde. De sarcofaag werd gevonden in de buurt van Tel Shadud, in de Jizreëlvallei in Galilea. Archeologen voerden daar een spoedopgraving uit voor het aanleggen van een gaspijplijn. De laatste keer dat zo'n kist werd ontdekt in Israël was meer dan vijftig jaar geleden.

Samen met het lichaam werden bronzen voorwerpen begraven, onder andere een dolk en een schaal, voor voedsel gebruikt aardewerk, tafelservies en objecten voor ritueel gebruik. Ook werden dierenbeenderen gevonden. Waarschijnlijk wilden de nabestaanden de overledenen helpen om zich te voeden en zich te verdedigen in het leven na de dood, overeenkomstig de religieuze overtuigingen van destijds in Kanaän en Egypte.

"We veronderstellen dat de overledene een verantwoordelijke was van Kanaänitische afkomst, in dienst van de Egyptische overheid", zegt de overheidsdienst voor oudheden. Een andere mogelijkheid is dat het om een Kanaäniet gaat die de Egyptische begrafenisrituelen imiteerde. Vast staat dat de persoon rijk was, want enkel de elite kon zo'n begrafenis betalen.

Seti I

De doodskist wordt gezien als nieuw bewijs dat de Jizreëlvallei onder Egyptische controle stond in de late bronstijd, in de dertiende eeuw voor Christus. De Egyptische invloed reikte toen tot Kanaän.

Een Egyptisch scarabee-zegelring, met de naam van de Egyptische farao Seti I, die toen heerste over het oude Egypte, werd gevonden naast het lichaam.

Seti I was de vader van de beroemde farao Ramses II en al in het eerste jaar van zijn regering, 1294 v.C., brak er een opstand uit tegen hem in de Beth She'an-vallei, waar de Jizreëlvallei en de Jordaanvallei samenkomen. Seti veroverde het gebied en bracht het onder Egyptisch gezag. In Beth She'an, het centrum van het Egyptisch bestuur in Israël, was eerder al een begraafplaats ontdekt met gelijkaardige doodskisten van klei.

De overheidsdienst voor antiquiteiten in Israël overweegt een DNA-test uit te voeren op het skelet om de afkomst van het lichaam te bepalen.

 

AP2014

Farao Seti I tijdens zijn campagne tegen de Libiërs en de Hettieten. Reliëf op de Grote Tempel van Amon in Karnak.