"Bijensterfte niet alleen aan landbouw toe te schrijven"

De hoge bijensterfte in de winter van 2012-'13 in België is niet enkel toe te schrijven aan de landbouw of het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dat laat Boerenbond weten in een reactie op het persbericht van Natuurpunt. Dat wees "de grootschalige en intensieve landbouw" als grote schuldige aan voor het feit dat meer dan 30 procent van de kolonies in ons land die winter niet overleefde. Boerenbond heeft het over een "onterechte stigmatisering", en noemt de beweringen van Natuurpunt "onjuist en ongenuanceerd". "Het is een complex probleem met meerdere oorzaken."
AP2007

Boerenbond wijst erop dat het FAVV, dat de gegevens voor deze Europese studie aanleverde, ook heel wat andere oorzaken aanduidde. "Zo werd in een groot aantal kolonies de varroamijt aangetroffen, wat een mogelijke verklaring kan zijn voor de hoge sterftecijfers. Daarnaast speelden ook de bijzondere weersomstandigheden een rol. Door het slechte weer konden de bijen de kasten niet verlaten en was er ook onvoldoende stuifmeel en nectar ter beschikking."

"Met de zwartepiet naar elkaar toe te schuiven komen we in dit complexe dossier geen stap vooruit", klinkt het.

De organisatie verwacht veel van de door Europa ingevoerde geïntegreerde gewasbescherming (IPM). "Daarmee is een belangrijke stap gezet naar een verder duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Met IPM wordt onder meer de inzet van chemische middelen beperkt en moet die zo doelgericht en selectief mogelijk gebeuren, zodat een minimale druk op mens en milieu wordt veroorzaakt."