"De Gucht verdraait telkens weer de feiten"

Volgens journalist Lars Bové van De Tijd speelt EU-commissaris Karel De Gucht een spel met woorden wanneer hij zegt dat hij nooit rechtstreeks een document gekregen heeft van de topman van de BBI. "Dat klopt", stelde Bové in "De ochtend", "de brief is in het dossier gestoken. Maar dat gebeurde wel duidelijk op vraag van De Gucht. Want dat staat op mail."

Karel De Gucht haastte zich gisteren in "Ter zake" om te zeggen dat er in het onderzoek tegen hem naar eventuele belastingfraude geen documenten zijn overgemaakt door BBI-topman Frank Philipsen. Hij deed ook vaag over de zogenoemde vierde brief.

Opmerkelijk, vindt Bové. "Zondag zei De Gucht nog in "De zevende dag" dat hij geen antwoord gekregen heeft op zijn brieven. Nu zegt hij dat hij geen documenten heeft gekregen."

Volgens Bové verdraait de liberale politicus keer op keer de feiten. "Het is duidelijk dat Philipsen De Gucht heeft geïnformeerd over een e-mail die alleen Philipsen had gekregen van zijn Gentse belastingdirecteur Karel Anthonissen. De advocaten van De Gucht hebben daarop in Brussel inzage gevraagd in het dossier maar toen bleek dat de bewuste e-mail er niet in stak, heeft De Gucht opnieuw een brief geschreven. De fameuze vierde brief", stelt Bové.

"De Gucht verwijst in de brief naar een telefoongesprek dat hij blijkbaar net daarvoor had met Philipsen. Hij zegt: "U heeft me gezegd dat ik de mail kan krijgen, ik vraag u dan ook om me die dringend te bezorgen."" Volgens Bové heeft Philipsen daarop een mail teruggestuurd met de vermelding dat de brief aan het dossier toegevoegd was. "De Gucht heeft bewust gezegd dat hij nooit rechtstreeks een brief gekregen heeft van de BBI-topman. En dat klopt. Want die heeft de brief in het dossier gestoken. Maar dat gebeurde wel degelijk op vraag van De Gucht, want dat staat zo in de mail."

Hetze wegens politieke kleur

Karel De Gucht wijst constant naar de politieke kleur van de Gentse belastingdirecteur, die tegengesteld zou zijn aan zijn eigen politieke kleur. Volgens De Gucht is dat de reden waarom Anthonissen zich zo vastbijt in het dossier. En is het volgens hem ook de verklaring waarom iedereen onder Anthonissen zijn dossier niet objectief kan beoordelen.

"De twee belastinginspecteurs die op het onderzoek zaten, zijn onpartijdig. Dat is door de rechter vastgesteld", zegt Bové. "Anderzijds richt De Gucht zich wel de hele tijd tot de BBI-topman die, als ex-kabinetschef van MR-staatssecretaris Hervé Jamar, duidelijk een blauwe kleur heeft. De hele zaak is dus meer diffuus dan dat", besluit Bové.

Ondertussen laat de overheidsdienst Financiën weten dat het onderzoek naar mogelijke contacten tussen Europees Commissaris Karel De Gucht en de topman van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) vandaag zeker nog niet zal zijn afgerond. Oorspronkelijk was voorzien dat het onderzoek vanmiddag al afgerond zou zijn, maar dit zal nu pas "de komende dagen of weken" het geval zijn, aldus een woordvoerder.