"Hierdoor dreigt weer willekeur te ontstaan"

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen vreest dat het voorstel van de Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A) om een brief te schrijven naar kinderen die een GAS-overtreding begaan, weer tot willekeur zal leiden. Dat zei hij in "Hautekiet" op Radio 1.
BELGA/VAN ASSCHE

"Ik heb daar toch een aantal serieuze bedenkingen bij", zei Vanobbergen. "Als jongeren iets mispeuteren, dan kunnen ze voor de jeugdrechter verschijnen. Dan hebben we ook de GAS-boetes, die nu ook voor jongeren vanaf 14 jaar kunnen. En nu komen Gent en nog heel wat andere steden met een nieuw traject. Voor mij is dat problematisch omdat dat derde circuit zeer vaag is."

"Vandaag wil iedereen aan preventie doen, en tegelijkertijd een repressief beleid voeren, omdat we allemaal het gevoel hebben dat er een ongelooflijke straffeloosheid heerst", stelt Vanobbergen. "Met als gevolg dat de zone zeer vaag wordt. Je zou kunnen zeggen dat we vandaag in een soort 'prepressie' zitten: je brengt preventie en repressie samen. Het probleem daarbij is dat die organisaties die een echte expertise hebben op het vlak van preventie en bemiddeling volledig over het hoofd worden gezien."

"Ik twijfel absoluut niet aan de goede bedoelingen van alle betrokken actoren, maar voorbij die goede bedoelingen moet je toch wel eens gaan kijken hoe het bijvoorbeeld zit met de rechtspositie van de minderjarigen, met de verantwoordelijkheid. Want vandaag willen we niet allemaal diezelfde verantwoordelijkheid opnemen, met als gevolg de creatie van een grote grijze schemerzone waar een groot gevaar voor willekeur ontstaat."

"Bracke pro? Dat is verdacht"

De brief is trouwens nog niet voor meteen, zegt Termont. "Politiek is er een meerderheid voor in het college, dat spreekt vanzelf, anders zou ik met dergelijke zaken niet naar buiten komen. Maar we kijken nu eerst wat de mensen van het idee denken."

Wat er precies in de brief komt te staan, kan Termont nog niet zeggen. "Ik laat dat aan specialisten over. Ik ga daar de mensen van het jeugdparket, de politie en sociaal werkers over laten samenzitten om iets op te stellen dat de jongeren het meest zal aanspreken."

Niet enkel de meerderheid in de Gentse gemeenteraad is voor het voorstel gewonnen. Ook Siegfried Bracke van oppositiepartij N-VA reageert positief. "Als Siegfried het een goed idee vindt, is dat verdacht. Dan moet ik toch eens goed nadenken of ik het wel wil doorvoeren", reageert Termont laconiek.