"Ik heb één mail ontvangen van de BBI"

Europees commissaris Karel De Gucht (Open VLD) heeft in een schriftelijke mededeling laten weten dat hij een e-mail ontvangen heeft van de topman van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). De Gucht vindt het ook jammer dat het onderzoek van de BBI langer duurt dan verwacht. Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez zegt dat het goed is voor het dossier dat De Gucht nu een aantal dingen zelf heeft rechtgezet.

Gisteren bracht de krant De Tijd een vierde brief van De Gucht uit die hij naar de topman van de BBI had gestuurd om zijn beklag te doen over de BBI-ambtenaar Karel Anthonissen. Die werkte aan een belastingdossier tegen De Gucht.

Uit die vierde brief zou blijken dat er wel degelijk een reactie kwam van de BBI, iets wat De Gucht eerder had ontkend. Volgens De Tijd kreeg De Gucht door het antwoord op die brief en met de hulp van BBI-topman Frank Philipsen, een intern document in handen waarmee hij kon procederen tegen de BBI. 

"Op 16 mei 2013 heb ik in het kader van de wetgeving op de openbaarheid van bestuur en op mijn vraag één korte mail ontvangen van Frank Philipsen (topman van de Bijzondere belastinginspectie, red.)", bevestigt De Gucht nu in een korte mededeling.

Volgens de Gucht werd hem in die desbetreffende e-mail gemeld dat een aantal documenten bij het administratief dossier werden toegevoegd. "Op circa 4 jaar tijd heb ik ook nog een aantal contacten gehad met de BBI ter opheldering van het bizarre verloop van de procedure", stelt De Gucht nog.

De e-mail zou er dus op kunnen wijzen dat De Gucht op een rechtmatige manier een document van de BBI in handen heeft gekregen. Of dat ook echt het geval is, zal een intern onderzoek bij de BBI moeten uitwijzen. Dat onderzoek vergt trouwens meer tijd dan verwacht. Vanmiddag liet de federale overheidsdienst Financiën weten dat dat nog niet vandaag, zoals eerder werd gemeld, zou worden afgerond.

"Goed voor het dossier"

"De Gucht heeft nu een aantal dingen zelf rechtgezet, dat is goed voor het dossier." Zo heeft staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A) in Terzake gereageerd op de mail die Karel De Gucht vanavond bekendgemaakt heeft.

"Een belastingplichtige heeft recht op stukken van het dossier in het kader van de wet op de openbaarheid van bestuur", zei Crombez. Dat geldt echter niet voor alle documenten. "Het hangt ervan af wat er in staat", aldus de staatssecretaris.

Crombez stoort zich vooral aan het mogelijke ontstaan van een vermoeden dat de BBI niet iedereen gelijk behandelt. "Het vermoeden van een probleem is al te veel", zei hij. Zwijgen over het dossier is wat hem betreft geen optie. "Ik kan niet zwijgen, precies omdat het gaat om de beeldvorming rond een administratie die ik nodig heb om grote fraudedossiers aan te pakken. Er wordt een beeld geschapen dat iemand met macht impact kan hebben op wat er bij de BBI gebeurt, die dienst moet boven verdenking staan."