Europese Commissie wil meer grip voor aandeelhouders op toplonen

De Europese Commissie wil de aandeelhouders van beursgenoteerde bedrijven meer zeggenschap geven over de toplonen die er aan bestuurders worden uitbetaald. Die sterkere betrokkenheid moet helpen om het nemen van buitensporige risico's op korte termijn tegen te gaan, argumenteert het dagelijks bestuur van de Unie. Aan een maximumgrens denkt de Commissie niet.
AP2012

Om het schadelijke kortetermijndenken te vermijden, moeten aandeelhouders sterker betrokken worden bij de ondernemingen waarin ze beleggen, vindt eurocommissaris Michel Barnier. "Daartoe moeten ze naar behoren zeggenschap over het bestuur kunnen uitoefenen, met inbegrip van een bindende 'say on pay'."

Concreet viseert de Commissie de circa 10.000 ondernemingen die op de Europese beurzen genoteerd staan. De voorgestelde regels zouden hen dwingen om het verloningsbeleid te laten stemmen door de aandeelhouders, inclusief een maximaal beloningsniveau voor de bestuurders. Ze moeten daarbij uitleggen hoe het beleid de langetermijnbelangen en de duurzaamheid van het bedrijf zullen dienen.

De Europese Commissie eist ook duidelijkheid ten aanzien van de werknemers. Zo zouden bedrijven moeten uitleggen hoe hun loon- en arbeidsvoorwaarden passen in het beleid, inclusief de verhouding tussen het loon van de gemiddelde werknemer en dat van de bestuurders.

Bij de aandeelhouders zullen de institutionele beleggers dan weer transparanter moeten zijn over hun investeringskeuzes en de manier waarop ze werken aan de betrokkenheid in de ondernemingen in kwestie. En er moet een kader komen dat aandeelhouders makkelijker identificeerbaar maakt. Met een kleine helft aan grensoverschrijdende beleggingen, moet dat het uitoefenen van hun stemrecht makkelijker maken.