Hoe slagen multinationals er precies in geen belastingen te betalen?

Dankzij de notionele-intrestaftrek kunnen bedrijven ongeveer 3 procent van hun vermogen in mindering brengen op de gerealiseerde winst. Hoe slagen multinationals er nu via deze regeling precies in om weinig tot geen belastingen te betalen op hun wereldwijde winst?

Multinational Y doet een kapitaalinbreng van 1 miljard kapitaal in ruil voor aandelen van het Belgische bedrijf Y Belgium. Vanaf nu is multinational Y de hoofdaandeelhouder en moedervennootschap van Y Belgium. Y Belgium heeft nu een vermogen van 1 miljard euro en doet vanaf nu dienst als interne bank van multinational Y: het door de multinational geïnjecteerde vermogen van de Belgische dochteronderneming wordt gebruikt om de werking van alle dochterondernemingen over de hele wereld te financieren.

Op welke manier? Door middel van leningen. Dochteronderneming Y Belgium leent dus geld uit aan alle andere dochterondernemingen van de groep, bijvoorbeeld aan Y Singapore.

Stel: Y Belgium leent in totaal 500 miljoen euro uit aan Y Singapore. Deze 500 miljoen verdwijnt van de rekening van Y Belgium, maar behoort boekhoudkundig nog steeds tot het eigen vermogen van Y Belgium. Het bedrijf kan namelijk in de toekomst rekenen op een terugbetaling van 500 miljoen euro. Dus: ook al wordt de helft van het eigen vermogen uitgeleend, volgens de regels van de boekhoudkunde blijft het vermogen van Y Belgium nog steeds gelijk aan 1 miljard euro.

Y Singapore betaalt nu jaarlijks 30 miljoen euro interest aan Y Belgium. Deze 30 miljoen worden afgetrokken van de belastingen in Singapore. Het bedrag stroomt binnen bij Y Belgium, wordt hier gezien als winst en op die winst kan - dankzij de grootte van het eigen vermogen - de notionele-intrestaftrek toegepast worden.

Y Singapore is echter niet alleen. Alle dochterondernemingen van de groep betalen interesten aan Y Belgium, brengen dit in mindering op hun winst en kunnen zo de belastingdruk in het land van vestiging verlichten. Het eigen vermogen van Y Belgium kan door nieuwe kapitaalinjecties verder aangroeien, waardoor het aftrekbare bedrag ook toeneemt.

lees ook