Honderdtal werknemers Ford Genk naar de rechter

Een honderdtal werknemers van Ford Genk stappen naar de rechter. Ze werkten jarenlang als bediende voor de autobouwer maar werden als arbeider betaald. Omdat de directie ondanks herhaaldelijk aandringen niets aan de situatie wil veranderen, dagen ze Ford Genk nu voor de rechter.

"Het gaat om mensen die op de HR-, financiële of logistieke dienst werken. Maar het gaat ook over technische functies: supervisors. Waarbij de ene een bediendestatuut heeft en de andere een arbeidersstatuut", aldus Johan Lamers van christelijke vakbond. "Wij vinden het fundamenteel oneerlijk dat die mensen eigenlijk nooit een statuut gekregen hebben waar ze recht op hebben".

Ford zou ondanks het herhaaldelijke aankaarten van de situatie geen oren hebben naar de vraag van de werknemers. Volgens de vakbonden is er dan ook geen ander alternatief meer dan naar de rechtbank te stappen.

De voorwaarden voor bijvoorbeeld brugpensioen en opzegvergoeding verschillen aanzienlijk naargelang een werknemer een arbeiders- of bediendestatuut heeft. Volgens de vakbonden kan het verschil duizenden euro's bedragen. Het probleem bij Ford gaat terug tot de jaren 80, maar door de nakende sluiting van de fabriek in Genk raakte het dossier in een stroomversnelling.

Nog volgens de vakbonden heeft Ford in het verleden het personeel onder druk gezet om niet naar de rechter te stappen. Die doen dat nu toch, omdat er "nog weinig te verliezen is".  De zaak komt op 6 mei voor de rechtbank.