Nationale Loterij geeft 1,9 miljoen aan duurzame ontwikkelingsprojecten

Minister van Financiën Koen Geens (CD&V) heeft in Vilvoorde de namen bekendgemaakt van de 44 initiatieven op het vlak van duurzame ontwikkeling die een toelage krijgen uit de pot van 1,9 miljoen euro die de Nationale Loterij voor dergelijke projecten vrijmaakte.

Er werden in totaal 125 projectvoorstellen ingediend voor de projectoproep Duurzame Ontwikkeling, waarvan een jury van deskundigen er uiteindelijk 44 weerhield.

Om in aanmerking te komen moesten de projecten concrete en blijvende resultaten beogen op het vlak van duurzame ontwikkeling en dit op ecologisch, sociaal of economisch vlak. "De winnende projecten beslaan een brede waaier van domeinen. Het gaat onder meer om projecten ter bevordering van duurzame investeringen, van een duurzamer woon-werkverkeer, een duurzame kuststreek en van een duurzamere land- en tuinbouw", aldus Geens.

Onder de laureaten bevinden zich onder meer Bond Beter Leefmilieu, het festival van Dranouter, Vogelbescherming Vlaanderen, de Klimaatcoalitie en Natuurpunt.

Minister Geens beklemtoonde nog "dat ook in economische moeilijkere tijden het belangrijk is om het initiatief bij het middenveld te stimuleren, zeker wanneer het duurzame ontwikkeling betreft". "Ik kan niet genoeg benadrukken dat een duurzame wereld slechts tot stand kan komen door een mentaliteitsverandering bij alle actoren en individuen in onze samenleving en de resultaten van deze projectoproep geven dit op voortreffelijke wijze weer", zei hij.