Vlaamse ambtenaar is hooggeschoold, vrouw en niet piepjong

De Vlaamse overheid heeft elk jaar meer ambtenaren met een diploma hoger onderwijs. Het aantal functies waarvoor geen enkel diploma nodig is, is in 7 jaar tijd fors gedaald. Daarnaast wordt het Vlaamse ambtenarenkorps ook alsmaar ouder en vrouwelijker. Dat blijkt uit het profiel van de Vlaamse ambtenaar, op basis van cijfers (2007-2013) van minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA).

Het kabinet Bestuurszaken maakte een schets van het profiel van de bijna 27.000 ambtenaren op de Vlaamse administratie. Zeven jaar geleden had amper de helft van hen een diploma hoger onderwijs. Nu zijn bijna 6 op de 10 hooggeschoold (57%). Het gaat daarbij om personeelsleden van niveau A (universitair diploma of hoger onderwijs van het lange type) en B (hoger onderwijs van het korte type).

Volgens minister Bourgeois hebben we meer gespecialiseerde ambtenaren nodig: "Als het gaat over beleid, dan heb je een overheid nodig die dat beleid kan ondersteunen, die kan "benchmarken", die kan kijken hoe het in de buurlanden eraan toegaat, die op topniveau kan werken."

Bijna 1 op de 5 een 55-plusser

Daarnaast is het Vlaamse ambtenarenkorps de voorbije jaren ook alsmaar ouder en vrouwelijker geworden. Het aantal Vlaamse ambtenaren onder de 35 jaar daalde de afgelopen 7 jaar, met 4,1 procent.

De 55-plussers in de Vlaamse administratie zagen dan weer hun aantal toenemen, van 2,5 procent naar 19,2 procent. Bijna 1 op de 5 is nu boven de 55 jaar. "We zitten nu aan een gemiddelde pensioenleeftijd van 61,5 jaar", stelt Bourgeois. Hij benadrukt wel dat zijn beleid blijft inzetten op het aantrekken van jonge krachten.

De vrouwen zijn in de meerderheid in het Vlaamse ambtenarenkorps, met 55,2 procent vrouwen tegenover 44,8 procent mannen. De overheid blijkt voor vrouwen een aantrekkelijke werkgever.