4 op de 10 bedrijven niet in orde met informatie over loonkloof

4 op de 10 bedrijven geven geen of geen correcte informatie over de loonkloof tussen de mannen en vrouwen in hun onderneming. Dat zegt de christelijke vakbond. Nochtans zijn grotere ondernemingen verplicht om die informatie te geven.

Sinds eind 2012 zijn grotere bedrijven verplicht om in hun jaarrekeningen de loonkosten op te splitsen volgens geslacht. Zo worden de loonverschillen tussen mannen en vrouwen zichtbaar. De christelijke vakbond heeft de meest recente jaarrekening van de grote bedrijven ingekeken en daaruit blijkt dat lang niet alle bedrijven zich aan de wettelijke verplichting houden.

"Een kleine minderheid geeft helemaal geen cijfers. 1 op 3 ondernemingen geeft een loonkloof van 0,00 euro, wat wil zeggen dat een man en een vrouw evenveel zouden verdienen. Dat lijkt ons hoogst onwaarschijnlijk", zegt Jolien Pollet van het ACV.

Bij de bedrijven die wel betrouwbare cijfers geven, verdient een voltijds werkende vrouw gemiddeld ruim 16 procent minder dan haar mannelijke collega. Het gaat om een loonkloof van bruto bijna 11.000 euro per jaar.