"Nachtperiode BA verlengen tot 7 uur"

Staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (CDH) zal op de volgende ministerraad voorstellen de nachtperiode op de luchthaven van Brussels Airport te verlengen van 6 uur 's ochtends naar 7 uur. Daarnaast is CDH ook gewonnen voor een verplaatsing van de cargo-, charter- en low cost-activiteiten naar de "gespecialiseerde luchthavens" om zo de hinder vanop Zaventem te verminderen. Dat hebben Wathelet en vicepremier Joëlle Milquet gezegd na afloop van een onderhoud met verschillende actiegroepen uit de omgeving van de luchthaven.

In het gesprek met de actiegroepen hebben Wathelet en Milquet onder meer gewezen op de afspraken die in 2008 en 2010 gemaakt zijn over de spreiding van de vluchten en geluidshinder. Aan Brusselse kant is de voorbije weken opnieuw kritiek gerezen, met name over de routes boven Brussel.

Volgens de CDH-ministers zijn er naast de akkoorden van 2008 en 2010 wel degelijk inspanningen gedaan om de geluidshinder voor de omwonenden te verminderen. Zo is het aantal nachtvluchten de voorbije jaren fors gedaald (tot 15.000 in 2013) en zijn de vliegtuigen op zich ook minder lawaaierig geworden.

Toch wil CDH verdere stappen zetten. Zo willen ze dat er een controleorgaan komt dat het respecteren van de vluchtroutes controleert (en indien nodig straffen oplegt). Daarnaast willen ze dat de nachtperiode verlengd wordt van 6 uur 's ochtends tot 7 uur. Dat is een oude eis, onder meer ook van het Brussels gewest. Het zijn namelijk vooral de vluchten tussen 6 en 7 uur die de Brusselse geluidsnormen overtreden. Wathelet zal de verlenging van de nachtperiode nog op de regeringstafel leggen.

Daarnaast stellen Wathelet en Milquet voor een werkgroep op te richten met daarin onder meer de actiegroepen, de ombudsman en de voorzitter van de FOD Mobiliteit met het oog op de onderhandelingen over de regeerakkoorden.

Als het van het CDH afhangt wordt er in het volgende regeerakkoord alvast een strategie ingeschreven om het aantal vluchten boven Brussel te verminderen. Daarnaast moeten er in dat akkoord ook afspraken gemaakt worden over de vermindering van de geluidshinder, over de geluidsnormen voor vliegtuigen en het verlengen van pistes. Maar ook over de verplaatsing van cargo-activiteiten, chartervluchten en low cost-activiteiten naar gespecialiseerde luchthavens.