Freinetschool in Laken gaat definitief dicht

Freinet-basisschool De Radar in Laken moet definitief dicht. De Vlaamse regering had begin april beslist dat de school na twee negatieve doorlichtingsrapporten met onmiddellijke ingang haar erkenning verloor. De directrice stapte naar de Raad van State, maar die laatste heeft het verzoek tot schorsing van de beslissing nu verworpen.

De tekorten op het vlak van brandveiligheid alleen al volstaan om de erkenning van de school in te trekken, aldus de Raad van State, die ook vaststelt dat het schoolbestuur die tekortkomingen niet ontkent.

De school was nog maar aan haar tweede schooljaar bezig. Van bij het begin waren er klachten van ontevreden ouders. Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) stuurde de inspectie naar de school, en die toonde zich zowel in de eerste als de tweede doorlichting uiterst negatief. Niet alleen het zwakke onderwijsniveau werd de school aangewreven. Er waren vooral ook problemen met de veiligheid van de kinderen.

"De Vlaamse overheid heeft vastgesteld dat het verbeterplan dat de school had ingediend, onvoldoende concreet was onderbouwd. In de procedure voor de Raad van State heeft de school het tegendeel niet kunnen aantonen", stelt de Raad van State in zijn arrest.

De ongeveer 60 kinderen die school liepen in De Radar, kunnen na de paasvakantie terecht in twee scholen in de buurt.