Geen enkel MIVB-personeelslid blootgesteld aan asbest

In de Brusselse metrostellen waarin twee kleine asbestplaatjes werden aangetroffen, zweven geen asbestvezels in de lucht. Het personeel van de MIVB is dus niet in aanraking gekomen met asbest, zo meldt de Brusselse openbaarvervoermaatschappij.

In de stuurpost van een van de oudere metrostellen van de MIVB werden maandagnamiddag twee kleine stukken isolatiemateriaal aangetroffen die asbestvezels bevatten. In een twintigtal andere metrostellen werden gelijkaardige stukken materiaal ontdekt.

De MIVB heeft daarop aan een gespecialiseerd bedrijf, AIB Vinçotte, gevraagd om een lucht- en stofanalyses uit te voeren in de stuurposten van betrokken metrostellen. De verschillende metingen die werden uitgevoerd, hebben nu aangetoond dat er geen asbestvezels in de lucht zweven, aldus de vervoermaatschappij. "De MIVB is tevreden dat zo bewezen is dat zijn personeel niet werd blootgesteld", luidt de reactie. Eerder werd ook al benadrukt dat er voor de reizigers geen enkel gevaar is.

Uit de inspecties blijkt nu ook dat minder voertuigen asbestplaatjes bevatten dan aanvankelijk werd gedacht. In hoeveel stellen ze wel werden aangetroffen is echter nog niet duidelijk. "Nog niet alle metrostellen werden nagekeken, dus het is nog niet mogelijk om een getal mee te delen", zegt MIVB-woordvoerder Guy Sablon.