Groen wil levensbeschouwelijke tekens toelaten op alle scholen

Groen wil dat Onderwijsminister Pascal Smet een omzendbrief uitstuurt die levensbeschouwelijke tekens weer toelaat op alle scholen. "Enkel bij groepsdruk kunnen sancties of een verbod nog", vinden de groenen, die zich gesterkt voelen door het nieuwe advies van de auditeur van de Raad van State. N-VA en Vlaams Belang willen dat het verbod onveranderd blijft.

De auditeur heeft eerder al gezegd dat het algemeen hoofddoekenverbod in het gemeenschapsonderwijs niet verenigbaar is met het recht op godsdienstbeleving. "Het is niet nodig om gelijke onderwijskansen, pluralisme of neutraliteit te garanderen", luidt het. Enkel bij groepsdruk of ordeverstoring kan het eventueel nog, maar dan in concrete gevallen.

Groen zit volledig op die lijn en wil dat minister Smet ze doortrekt in een omzendbrief, in aanloop naar het volgende schooljaar. Wachten op het eindoordeel van de Raad van State hoeft voor de groenen niet.

"Met de brief kan de minister een einde maken aan de verwarring rond levensbeschouwelijke tekens als hoofddoeken, maar ook tulbanden voor Sikhs of keppeltjes", argumenteert fractieleidster Elisabeth Meuleman (foto). "Er moet als algemene regel gelden dat het dragen van dergelijke tekenen door de leerlingen is toegelaten op school en voor alle schoolgebonden activiteiten."

Enkel bij groepsdruk kan daarvan worden afgeweken, aldus de groenen. Indien jongeren niet meer zelfstandig kunnen beslissen, dan kan een schooldirectie optreden met tijdelijke en proportionele sancties of desnoods een verbod. Het is voorlopig nog afwachten op het finale oordeel van de Raad van State. Vaak ligt dat in lijn met het advies van de auditeur.

"Vanuit een filosofie van neutraliteit"

Bij N-VA en Vlaams Belang is een heel ander geluid te horen. Zij willen dat het verbod onveranderd blijft. Onderwijsspecialist Kris Van Dijck van de N-VA wijst erop dat het verbod er kwam na ruim overleg en dat het intussen ook "niet echt meer gecontesteerd wordt".

"We blijven het hoofddoekenverbod steunen", benadrukt Van Dijck (foto). "Het gemeenschapsonderwijs draagt neutraliteit hoog in het vaandel. Op de speelplaats zou je dus niet mogen zien wie katholiek, vrijzinnig of moslim is", besluit Van Dijck.

Vlaams Belang gaat nog een stap verder. De partij wil het verbod in een decreet verankeren en ziet die afspraak het liefst al in het volgende regeerakkoord vastgelegd. "De beslissing van het GO! is er gekomen vanuit de filosofie dat het onderwijs neutraal moet zijn en die neutraliteit kwam op de helling te staan", zegt het Vlaams Belang.