HP en Belgacom leveren zeven jaar ICT aan Vlaamse overheid

Hewlett Packard en Belgacom mogen de komende zeven jaar ICT-diensten leveren aan de Vlaamse overheid. De tijdelijke vennootschap komt als winnaar uit een ronde met vier bieders. Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois heeft het contract ondertekend dat aan het einde van de rit een waarde zal hebben van 400 tot 500 miljoen euro.

De precieze financiële omvang van de overeenkomst ligt nog niet vast omdat het gaat om een 'IT as a service'-contract. De overheid betaalt daarbij enkel voor de daadwerkelijk afgenomen capaciteit en dienstverlening. "Ook de lokale besturen krijgen de kans om in te tekenen, wat  voor hen een grote kostenbesparing kan zijn", zegt Bourgeois.

Volgens ICT-manager Luc Chauvin zit er ook voor de Vlaamse overheid een aanzienlijke besparing in, tot 20 procent van de totale uitgaven aan computerdiensten.

Maar Bourgeois wil ook inzetten op een sterke interne informaticadienst. Daartoe werd de vzw Vlaanderen Connect opgericht om experts aan te werven tegen marktvoorwaarden, want door een tekort wordt het steeds moeilijker om geschikt personeel te vinden met ambtenarenbarema's. De Europese Commissie voorspelt dat er in 2020 al 900.000 IT'ers te weinig zullen zijn in de EU.

Volgens Belgacom en Hewlett Packard wordt de focus voor de komende zeven jaar vooral de implementatie van het 'nieuwe werken', waarbij de medewerkers ook bijvoorbeeld thuis en onderweg aan de slag kunnen. "Daarnaast schuilt er een ongelofelijke uitdaging in het beveiligingsvraagstuk", besluit Eric Van Bael, vicepresident van HP Europa.