Onderscheid tussen hoofd- en handenarbeid is verdwenen

Sinds 1 januari is het zogenoemde eenheidsstatuut in voege getreden, het nieuwe statuut waarbij het onderscheid tussen arbeiders en bedienden is weggevallen. Dat eenheidsstatuut is ongetwijfeld een van de belangrijke realisaties van de federale regering en betekent een belangrijke hervorming van de arbeidsmarkt. Een pluim voor minister van Werk Monica De Coninck (SP.A)?

Het eenheidsstatuut betekent ongetwijfeld een grote vooruitgang voor de arbeiders, die voortaan beter worden beschermd omdat hun opzegtermijn wordt opgetrokken. Voor de bedienden echter worden de opzegtermijnen globaal genomen ingekort, zodat beide groepen geleidelijk aan een gelijke behandeling zullen genieten.

De nieuwe opzeggingstermijnen zijn korter bij het begin van de loopbaan, wat een betere mobiliteit op de arbeidsmarkt in de hand moet werken. Na vijf jaar evolueren de termijnen gelijkmatiger, terwijl de opbouw na 20 jaar wordt vertraagd.

Dat de bedienden hier hebben moeten inleveren, lijdt geen twijfel. Dat geven de vakbonden ook toe. ACLVB-voorzitter Jan Vercamst benadrukt wel dat voortaan een motiveringsplicht geldt bij ontslag. In het verleden liep het daar al eens mis en waren er vooral in sommige kmo's al eens willekeurige ontslagen.

Ook de carenzdag is verleden tijd, de eerste ziektedag die bij veel arbeiders niet werd vergoed. Daarnaast is het recht op outplacement uitgebreid naar iedereen die een opzegtermijn van 30 weken heeft bij een werkgever.

Bye bye discriminatie?

Hoe dan ook: minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) was vorig jaar nog maar wat blij dat ze er samen met de sociale partners was uitgeraakt. "Dankzij dit eenheidsstatuut behoort de discriminatie tussen arbeiders en bedienden en het onderscheid tussen hoofd- en handenarbeid tot het verleden", liet ze optekenen

Het was trouwens van moeten. Volgens het Grondwettelijk Hof betekende het onderscheid tussen arbeiders en bedienden een discriminatie, en dat kon niet langer door de beugel.

Zijn alle problemen nu van de baan? Uiteraard niet, en dat hoeft niet te verwonderen. Uit een enquête van het dienstenbedrijf SDWorx blijkt dat bedrijfsleiders vandaag minder vlug mensen in dienst nemen en eerst op zoek gaan naar alternatieven zoals uitzendarbeid.

Door het eenheidsstatuut wordt het nochtans 30 à 40 procent goedkoper om een bediende te ontslaan. Goed voor de werkgever, want die verbetert zijn concurrentiepositie, al kan dat volgens sommigen nog altijd veel beter, want België blijft nog altijd het op zes na duurste land ter wereld als het gaat over ontslagregelingen.

Anderzijds gelden er ook uitzonderingsregelingen op het eenheidsstatuut. Zo is er nog altijd een kortere opzegregeling voor bouwvakkers op mobiele en tijdelijke werven. De Raad van State had in een advies daartegen nog bezwaren geuit. Volgens de Raad van State wordt zo een nieuwe ongelijkheid in het leven geroepen. De Coninck heeft echter voet bij stuk gehouden. "Een met de partners overlegd voorstel met heel veel evenwichten", voert ze aan.

lees ook