Richtlijnen voor gemeenten om supporters in toom te houden tijdens WK voetbal

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) heeft de steden en ge­meenten een hele reeks richtlijnen bezorgd om het feestgedruis onder controle te houden tijdens het ko­mende WK voetbal. Dat staat in Het Nieuwsblad en De Standaard. Zo wil de minister onder andere bepalingen uit de Voetbalwet omgezet zien in GAS-boetes. Het gaat uitdrukkelijk om richtlijnen, er zijn geen verplichtingen. Leuvens burgemeester Louis Tobback (SP.A) is niet enthousiast.

De minister stelt bijvoorbeeld voor om supporters te scheiden wanneer een confrontatie gevreesd kan worden tussen twee belangrijke bevolkingsgroepen in een stad. Dat kan door op verschillende plaatsen in de stad grote schermen op te stellen.

Daarnaast dringt ze er bij de gemeenten op aan om inbreuken die strafbaar zijn volgens de Voetbal­wet, zoals het gooien met voorwerpen, het aanzetten tot haat en woede en het gebruik van vuurwerk, te bestraffen. De Voetbalwet geldt niet bij uitzendingen op groot scherm en daarom raadt Milquet de gemeenten aan om in dergelijke gevallen GAS-boetes uit te delen.

"Dit is een soort toolbox voor de betrokken partners, zeker de steden en gemeenten met weinig ervaring in het organiseren van dit soort uit­zendingen, om ervoor te zorgen dat de evenementen feestelijk en veilig kunnen verlopen", klinkt het op het kabinet van de minister. De rondzendbrief werd gestuurd naar gouverneurs, burgemeesters en korpschefs.

De Leuvense burgemeester Louis Tobback is alvast niet enthousiast over de richtlijnen. "Ik heb die niet nodig", klinkt het. "Met de huidige wetgeving hebben we meer dan genoeg." Ook het idee van de GAS-boetes kan op weinig sympathie rekenen. "Die GAS-boetes is een soort van monster van Loch Ness geworden, dat bij elke gelegenheid de kop opsteekt."

Drie jaar geleden raakten dertig mensen gewond bij voetbalrellen tijdens de uitzen­ding van de wedstrijd België­-Turkije op een reuzenscherm op de Gentse Kouter. Er werd gegooid met voorwerpen en Bengaals vuur afgestoken in de massa.