Westhoek niet akkoord met aangepaste NMBS-dienstverlening

Het Westhoekoverleg verzet zich tegen de voorgestelde wijzigingen in de dienstverlening van de NMBS. Het samenwerkingsverband van de steden en gemeenten eist een maatschappelijk debat over de organisatie van de publieke dienstverlening in de plattelandsregio's.

Sinds de nieuwe plannen van de NMBS bekend werden, is er in de Westhoek al heel wat inkt gevloeid. "Met lede ogen wordt vastgesteld dat NMBS kiest ten voordele van de verbinding met Brussel op de as Oostende - Brugge, wat zo goed als geen meerwaarde heeft voor de Westhoek", stellen de burgemeesters.

Ze hebben berekend dat een rit naar Brussel tussen de 11 en 29 minuten langer zal duren. "De Westhoek wordt telkens weer geconfronteerd met terugtrekkende publieke dienstverlening zoals het openbaar vervoer. Vroeger werd publieke dienstverlening georganiseerd als een dienstverlening die maximaal het grondgebied van een land moest bedienen. De afgelopen decennia moeten inwoners van de Westhoek vaststellen dat alles steeds meer georganiseerd wordt op basis van economische afwegingen", luidt het.

Volgens de burgemeesters zijn de inwoners van de Westhoek tot op vandaag aangewezen op het bezit van minstens één wagen. "Wie zich dat niet kan permitteren, verzeilt in vervoersarmoede." Het Westhoekoverleg stelt zich dan ook vragen bij de duurzame invulling van de mobiliteitsbehoefte door de NMBS en De Lijn. Ze vragen aan de volgende Vlaamse en federale regering om aandacht te hebben voor de ontwikkeling van plattelandsgebieden.