"De gegevens van de burgers worden niet te grabbel gegooid"

Volgens de FOD Financiën zijn de informaticasystemen niet onveilig. Financiën reageert daarmee op de berichtgeving in de kranten La Libre Belgique en Het Laatste Nieuws over een intern rapport waaruit moet blijken dat de informaticadiensten van de federale overheidsdiensten belangrijke veiligheidsgebreken vertonen.

"Dit gaat over een intern rapport van twee jaar geleden. Ondertussen is er een officiële IT-audit gekomen. De conclusies daaruit zijn voorgelegd aan het directiecomité en de aanbevelingen worden nu uitgevoerd. Maar het is zeker dat de gegevens van burgers niet te grabbel worden gegooid. Belastingplichtigen moeten niet bang zijn dat derden toegang krijgen tot hun belastingaangifte", zegt Francis Adyns van de FOD Financiën.

Volgens het interne rapport zou het systeem makkelijk te hacken zijn. Zo zou Google toegang hebben tot alle belastingaangiftes, omdat Google Analytics (een tool die de statistieken van de website bijhoudt) in de code van de website is opgenomen. Experten stellen in het rapport dat zelfs een volledige overname van de infrastructuur van de overheidsdienst mogelijk is.

"Wat de krant schrijft over Google, klopt niet. Ook de paswoorden van de ambtenaren hebben een beperkte levensduur en worden opgevolgd", aldus Adyns. "Elk systeem is kraakbaar, dat geldt voor alle bedrijven, dus ook voor de FOD Financiën."

Het volledige rapport van de audit zal binnenkort gepubliceerd worden.