"Laat redelijkheid primeren over nachtperiode BA"

De N-VA is niet te spreken over het voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (CDH) om de nachtperiode op de luchthaven van Zaventem te verlengen tot 7 uur. Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) vraagt Wathelet om zo snel mogelijk de onafhankelijke instelling op te richten die de geluidshinder moet controleren. Bij SP.A zijn dan weer verschillende geluiden te horen.

"Het is duidelijk dat CDH haar verkiezingscampagne op gang heeft getrapt" meent N-VA-Kamerlid Bert Wollants. "Het wankele luchthavenevenwicht in het gedrang brengen om tussen 6 en 7 uur 's morgens het vliegverkeer over Vlaanderen te sturen en daarbij een aantal maatschappijen te stimuleren om naar Luik te verhuizen, is puur gebaseerd op het winnen van zieltjes."

De oppositiepartij roept de andere partijen in de federale regering "dan ook op om de redelijkheid te laten primeren en na te denken voor ze de economische motor van Vlaams-Brabant laten sneuvelen in de kiesstrijd".

Ondertussen vraagt Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) aan Wathelet om zo snel mogelijk de onafhankelijke instelling op te richten om de geluidshinder van de vliegtuigen die vanuit de luchthaven Brussel-Nationaal over de huizen vliegen, te controleren.

De oprichting van dat controleorgaan werd opgenomen in de akkoorden die in 2008 en 2010 gemaakt werden over de spreiding van de vluchten en de geluidshinder. In een gesprek met verschillende actiegroepen wees Wathelet eerder al op die gemaakte afspraken.

"Ik herhaal met klem: kom uw verbintenissen na en stel het controleorgaan aan dat de geluidsoverlast objectief in kaart moet brengen", aldus Vervoort. "Brussel heeft de luchthaven weliswaar nodig, maar het welzijn van de bewoners ligt me even na aan het hart als de economische gezondheid van ons Gewest."

In een interview in Le Soir stelde Vervoort nog dat het de Vlaamse partijen zijn die de oprichting van dat controleorgaan blokkeren.

"De concentratie van vluchten over dichtbevolkt gebied is onaanvaardbaar"

Bert Anciaux, SP.A-fractieleider in de Senaat en in een vorig leven minister voor Mobiliteit, kan zich vinden in de meeste voorstellen van zijn opvolger Melchior Wathelet, zoals de vermindering van de nachtvluchten en de verplaatsing van de cargo en de lowcost-activiteit. "Zaventem is een slecht gelegen luchthaven, ten noordoosten van Brussel met overheersende zuidwestenwinden", stelt Anciaux, die ook voorstander is van een stevig controleorgaan.

"Maak van Zaventem een goede zaken- en passagiersluchthaven", aldus Anciaux, die ervoor pleit om de hinder aan de bron aan te pakken: geen lawaaierige vliegtuigen, het opstijgen naar de bestemming zonder bochten te nemen, steeds tegen de wind vliegen en een optimale spreiding en de verlenging van de pistes.

Hij pleit er ook voor om de vluchten te verplaatsen naar plaatsen zonder geluidshinder voor de omwonenden, maar waarschuwt er tegelijk voor om van dit dossier geen communautair spel te maken. Het kan dus niet dat de luchthaven van Bierset een langere startbaan zou krijgen, zodat Luik de lusten zou krijgen, maar Limburg de lasten.

Anciaux' partijgenoot Jef Van Damme ziet het voorstel van Wathelet dan weer helemaal niet zitten.Het Brussels Parlementslid vindt dat het spreidingsplan gewoon afgevoerd moet worden. "De concentratie van vluchten over dichtbevolkt gebied is onaanvaardbaar. Overdag moeten vluchten zoveel mogelijk geconcentreerd worden over dunbevolkte gebieden en dus niet over het Brussels gewest", vind hij.

Voor Van Damme moet er een absoluut verbod komen op nachtvluchten boven het Brussels gewest. Hij hekelt ook de bocht van Wathelet en Milquet en de hypocrisie van Brussels minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck. De Ecolominister en haar partijvoorzitter Olivier Deleuze wonen niet in het getroffen gebied, voegt hij er nog fijntjes aan toe.