"Publicatie van overtreders rookverbod is verontrustend"

Horeca Vlaanderen is naar eigen zeggen verbaasd over een recente uitspraak van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie. Die commissie stelt dat een overzicht van alle cafés die een proces-verbaal kregen voor overtredingen op het rookverbod mag worden vrijgegeven.

De Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie is een beroepsorgaan waar burgers, die - met de wet op openbaarheid van bestuur - informatie over het milieu wensen, maar die niet krijgen van de instantie die over die informatie beschikt, een beroepsprocedure kunnen opstarten.

Op vraag van een journalist keurde de commissie onlangs de vrijgave goed van het overzicht van alle cafés die in 2013 een proces-verbaal kregen voor overtredingen op het rookverbod en hun boete betaalden.

"Deze publicatie heeft geen enkele meerwaarde", zegt Danny Van Assche, afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen. "Bovendien is het een schrikwekkende evolutie. Is de volgende stap dat de overheid lijsten gaat publiceren met verkeersovertreders, belastingontduikers en gauwdieven?"

Bovendien is de publicatie van zo'n overzicht ook "misleidend" volgens Horeca Vlaanderen. "Cafés die hun boete niet betalen worden niet gepubliceerd, maar zij die een boete hebben betaald en zich in regel hebben gesteld wel", aldus Van Assche.

Horeca Vlaanderen laat ondertussen ook weten dat aan de Privacycommissie de vraag werd gesteld of door de publicatie van de lijst de privacywetgeving niet geschonden wordt.