"We hopen misschien een tweede zetel te halen"

Christian Van Eyken van de Franstalige eenheidslijst UF hoopt er in het volgende Vlaamse Parlement een partijgenoot bij te krijgen. Gisteren raakte bekend dat FDF, MR, PS en CDH een akkoord hebben bereikt om in Vlaams-Brabant weer een eenheidslijst voor het Vlaams Parlement in te dienen.

De voorbije legislatuur zat Christian Van Eyken als enige Franstalige in het Vlaams Parlement. "Het verschil heb ik niet echt kunnen maken", geeft hij toe, "maar ik heb toch een aantal dossiers kunnen opvolgen". Zijn grote realisatie noemt Van Eyken de vernietiging van een deel van het Vlaamse grond- en pandendecreet. Het ging hier vooral om een bepaling dat kandidaat-kopers of huurders een band met de gemeente moesten kunnen aantonen.

Meer belangrijke wapenfeiten van Van Eyken zijn er de voorbije vijf jaar niet geweest. "Ik ben twee jaar lang zwaar ziek geweest", voert hij ter verklaring aan.

Desondanks gaat Van Eyken er na 25 mei met volle moed weer tegenaan. "We hopen misschien een tweede zetel binnen te halen", zegt hij. "Ik ga mij vooral bezighouden met dossiers over de mobiliteit rond Brussel en met de nieuwe Vlaamse bevoegdheden na de staatshervorming."

Zal de Union des Francophones kunnen wegen op de besluitvorming? "We zullen zien. In het verleden hebben we al een dialoog kunnen laten ontstaan tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel, bijvoorbeeld om specifieke mistoestanden in de gehandicaptenzorg op te lossen." Van Eyken is er zich van bewust: "Het is niet zwaarwichtig, maar gehandicapten zélf komen ook niet de straat op."

lees ook