Artsen onvoldoende op de hoogte van eHealth-toepassing

Maar liefst 57 procent van de Belgische artsen zegt nog nooit te hebben gehoord over de eHealthBox. Dat blijkt uit een enquête van de Artsenkrant bij 528 artsen (308 Vlaamse en 220 Franstalige artsen), waarvan het merendeel huisartsen.

De eHealthBox is een dienst van de federale overheid waarmee artsen op een veilige manier patiëntengegevens kunnen uitwisselen. De toepassing wordt ook het officiële kanaal om elektronische berichten met vertrouwelijke informatie te versturen naar ziekenfondsen of overheidsdiensten.

"Artsen zijn nog niet helemaal klaar om op een veilige manier gegevens over patiënten elektronisch te delen. Ze zijn nog te weinig vertrouwd met de diensten van eHealth en hebben behoefte aan betere informatie", besluit de Artsenkrant uit zijn bevraging. Daaruit blijkt dat een meerderheid van de artsen niet alleen nog nooit gehoord heeft over de eHealthBox, maar dat ook het eHealth-certificaat hen onbekend is.

Dat certificaat is belangrijk, want om de eHealthBox en andere eHealth-diensten te gebruiken, moeten artsen op hun computer een dergelijk certificaat installeren. Dat hebben ze overigens ook nodig om elektronische geneesmiddelenvoorschriften te kunnen aanmaken. Minder dan een derde (31 procent) van de bevraagde artsen beschikt over een eHealth-certificaat.

Frank Robben, de administrateur-generaal van het eHealth-platform, relativeert de gebrekkige bekendheid van de eHealthBox. Voor hem gaat het, dixit de Artsenkrant, niet om de bekendheid van de eHealth-diensten, maar wel over het gebruik dat artsen zullen maken van de veilige gegevensuitwisseling, en de mogelijkheid om onder meer elektronische verslagen van ziekenhuisonderzoeken op te vragen of elektronische voorschriften aan te maken.

De Artsenkrant ziet echter de noodzaak om meer inspanningen te leveren om artsen te informeren over de eHealth-toepassingen. Volgens de door het blad geciteerde Herwig Van Pottelbergh, van de ICT-werkgroep van Domus Medica, moeten artsen zich immers heel wat nieuwe zaken eigen maken met eHealth.