Bisdom Roermond erkent misbruik door bisschop Gijsen

In Nederland erkent het bisdom Roermond in een verklaring dat de vorig jaar overleden voormalige bisschop Jo Gijsen twee jongens heeft misbruikt. Gijsen was van 1972 tot begin 1993 bisschop van Roermond

Huidig bisschop Frans Wiertz biedt de slachtoffers zijn excuses aan en spreekt zijn verdriet uit dat "de latere kerkelijke positie en voorbeeldfunctie van oud-bisschop Jo Gijsen beschadigd zijn".

De klachtencommissie voor seksueel misbruik in de roomskatholieke kerk heeft twee klachten over misbruik tegen Gijsen gegrond verklaard. De feiten speelden zich af tussen 1958 en 1961.De commissie noemde geen naam, maar kerkelijke bronnen hebben tegenover het Katholiek Nieuwsblad bevestigd dat het gaat om de vroegere bisschop.

Voor zover bekend is hij de eerste bisschop van een Nederlands bisdom tegen wie een klacht over seksueel misbruik gegrond is verklaard. Gijsen was al eerder beschuldigd van "onbetamelijk gluren", maar de commissie verklaarde deze klacht ongegrond wegens gebrek aan steunbewijs.

De slachtoffers zijn een oud-leerling van het jongenspensionaat in Kerkrade die eenmalig door Gijsen onzedelijk is betast, en een toen ongeveer negenjarige jongen uit de parochie in Valkenburg waar Gijsen tot 1959 kapelaan was. Gijsen heeft hem meerdere keren onzedelijk betast. Dit slachtoffer zegt dat de oud-bisschop hem ook heeft gedwongen tot orale seks, en hem diverse malen heeft verkracht en dat heeft geprobeerd.

Maar daarvoor heeft de klachtencommissie geen ondersteunend bewijs kunnen vinden. "Waarmee overigens bepaald niet gezegd wil zijn dat de door klager gestelde handelingen niet waar zouden zijn", aldus de klachtencommissie.