Milieuactivisten betogen voor subsidiestop fossiele brandstoffen

Activisten van de milieuorganisatie WWF hebben in Berlijn betoogd voor een subsidiestop op fossiele brandstoffen. Dat gebeurde in de marge van een bijeenkomst van het VN-klimaatpanel IPCC.

Jaarlijks wordt er wereldwijd meer dan 720 miljard euro geïnvesteerd in de winning van steenkool, olie en gas, aldus het WWF. Dat is ongeveer vier keer zoveel als het bedrag dat aan hernieuwbare energie wordt besteed.

Het WWF schrijft in een nieuw rapport dat de opwekking van energie uit fossiele brandstoffen een uitstoot van maar liefst 32 miljard ton CO2 per jaar veroorzaakt. Ofwel twee derde van de totale uitstoot van broeikasgassen wereldwijd.

Het is geen toeval dat het WWF vrijdag in Berlijn actie voert. In de Duitse hoofdstad wordt immers de laatste hand gelegd aan een IPCC-rapport over het afremmen van de klimaatverandering ("Mitigating climate change"). Zondag zal het VN-klimaatpanel het rapport voorstellen, het gaat om het derde en laatste luik van het vijfde evaluatierapport van het IPPC.

Het rapport moet een belangrijke rol spelen in de internationale onderhandelingen in de aanloop naar een alomvattend klimaatakkoord, dat in december 2015 in Parijs bereikt dient te worden.