Nieuwe benoemde chef voor gerechtelijke politie

De federale gerechtelijke politie krijgt na jaren van interim-chefs opnieuw een benoemde directeur-generaal. Claude Fontaine, die de job al enkele maanden uitoefent op interimbasis, is door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie voorgedragen voor benoeming. De politiehervorming moet in oktober volledig afgerond zijn.

Begin 2011 vertrok de toenmalige chef van de gerechtelijke politie, de officieuze nummer twee van de federale politie, om de geschorste commissaris-generaal Fernand Koekelberg te vervangen. Paul Van Thielen werd opgevolgd door een reeks interimarissen, met Fontaine als laatste. Die wordt nu voorgedragen om de dienst te gaan leiden als benoemde directeur-generaal.

Minister van Justitie Joëlle Milquet (CDH) en commissaris-generaal Catherine De Bolle hebben toelichting gegeven bij de politiehervorming. Bedoeling is om daarmee te komen tot een vereenvoudigde en modernere politie met meer slagkracht en meer blauw op straat. "Het aantal mandaathouders wordt met 63 procent teruggeschroefd tot 31 procent", bracht Milquet in herinnering. De federale politie wordt voortaan geleid door één commissaris-generaal en drie directeurs-generaal. "De commissaris-generaal heeft niet langer een operationele rol, maar wordt een manager, die de visie en de strategie bewaakt", aldus de minister.

"Dit jaar worden 445 nieuwe inspecteurs aangeworven, ondanks het besparingsklimaat", aldus Milquet. Daarvan gaan er 72 bij de Brusselse gerechtelijke politie strijden tegen terrorisme en cybercriminaliteit. De federale "computer crime unit" krijgt 38 nieuwe krachten. Voor de wegpolitie worden 70 nieuwe inspecteurs aangeworven en voor de zeevaartpolitie 39.