Raad voor de Journalistiek ontving gevoelig minder klachten

De Raad voor de Journalistiek heeft in 2013 in totaal 38 nieuwe klachtendossiers binnengekregen. Dat is meer dan in de beginperiode van de Raad (28 in 2004 én 2005), maar gevoelig minder dan in 2012 (62) en 2011 (75). Dat staat in het jaarverslag 2013 dat vrijdag verscheen.

Een dossier werd geopend op vraag van de Privacycommissie, de andere 37 dossiers betroffen klachten die werden ingediend naar aanleiding van een publicatie of uitzending. Begin 2013 waren er daarnaast nog 22 oudere klachten in behandeling.

Net zoals de vorige jaren hadden de meeste klachten betrekking op de geschreven pers. Voor het eerst sinds het ontstaan van de Raad was het aantal klachten tegen weekbladen en magazines (13) bijna even hoog als de klachten in verband met dagbladjournalistiek (15).

Twee klachten hielden verband met een internetpublicatie. Maar daarnaast hadden zeven klachten tegen de geschreven pers ook betrekking op de website van het betrokken medium zodat het totale aantal internetklachten negen bedroeg.

Televisiejournalistiek was goed voor vijf klachten in totaal. Twee klachten waren gericht tegen een persagentschap en een klacht betrof een journalistiek boek. Over radioprogramma's kwamen er in 2013 geen klachten binnen.

De Raad voor de Journalistiek heeft in totaal 14 uitspraken gedaan over klachten. Negen keer werd de klacht gegrond of gedeeltelijk gegrond bevonden en stelde de Raad dus een inbreuk vast op de journalistieke beroepsethiek. In vijf dossiers werd de klacht ongegrond bevonden. In tien gevallen kon de klacht worden afgesloten met een minnelijke regeling.