Waals Parlement keurt decreet over "regenbooghuizen" goed

Het Waals Parlement heeft vrijdag een voorstel van decreet goedgekeurd dat zorgt voor de erkenning van de zogeheten "regenbooghuizen". Die bestaan al in Luik, Namen en Bergen, en functioneren als onthaalhuizen en informatiepunten voor verenigingen die werken aan de emancipatie van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders.

Onder de doelstellingen die hen worden toegekend door het decreet behoren de strijd tegen de discriminatie omwille van seksuele geaardheid, maar ook psychologische en sociale hulpverlening voor mensen die moeilijkheden ondervinden met het leven volgens hun geaardheid of die moeite hebben met hun seksuele identiteit.

Het decreet voorziet ook in de oprichting van een federatie van regenbooghuizen.

De liberalen van de MR hebben zich onthouden bij de stemming omdat de tekst volgens hen onvoldoende juridische waarborgen bevatte.