"Automatische uitwisseling financiële gegevens met VS"

Ons land heeft een akkoord gesloten met de Verenigde Staten over de automatische uitwisseling van financiële informatie. "Het is een goede zaak voor de fiscale beschaving van de wereld", meldt minister van Financiën Koen Geens (CD&V).

Als een Amerikaans staatsburger inkomsten haalt uit een spaarrekening bij een Belgische bank of Belgische aandelen heeft, dan zal de Belgische fiscus die informatie overmaken aan de Verenigde Staten. Ons land had eigenlijk niet veel keus om het zogenoemde FACTA-akkoord met de Amerikanen te tekenen. Zonder het akkoord dreigden de Belgische banken 30 procent extra heffing te moeten betalen op transacties in de Verenigde Staten.

"België heeft op zijn beurt wel wederkerigheid afgedwongen, waardoor ons land op zijn beurt van de VS informatie ontvangt over Belgische burgers die inkomsten halen in de Verenigde Staten", zegt Geens. "Het goede aan dit initiatief is dat dit de OESO-standaard wordt om onderling dergelijke inlichtingen uit te wisselen. De VS heeft het zelfs van Zwitserland afgedwongen."

Volgens de minister van Financiën is het akkoord een goede zaak voor "de fiscale beschaving van de wereld". "Er is een algemene tendens gekomen om te stoppen met het niet prijsgeven van inlichtingen van buitenlandse rekeningen, zodat we tot een correct fiscaal klimaat kunnen komen."

Het akkoord treedt in werking vanaf september 2015.

"Met akkoorden zal internationale bankgeheim opgeheven zijn"

Volgens SP.A-Kamerlid en fiscaal specialist Dirk Van der Maelen betekent een dergelijk akkoord een doorbraak in het globaal opheffen van het bankgeheim.

"Het bankgeheim tussen België en de VS is nu opgeheven, maar als er nog meer zulke Europese en internationale akkoorden komen, zal het internationale bankgeheim tussen alle betrokken landen opgeheven worden", aldus Van der Maelen.