Senatoren roepen Franse wijn uit tot cultureel erfgoed

De Franse senatoren hebben unaniem, links en rechts voor een keer verenigd, een amendement goedgekeurd dat de Franse wijn en de wijngaarden erkent als "cultureel, gastronomisch en landschappelijk erfgoed van Frankrijk".
AP2013

"Wijn komt tot uiting als een levend patrimonium, hij maakt deel uit van het culturele erfgoed, het literaire, maar ook van het gastronomische, landschappelijke, architecturale, materiële, economische en sociale patrimonium, samen met honderdduizenden jobs", zo zei de indiener van het amendement, de socialistische senator Roland Courteau, onder applaus van zijn collega's.

Courteau diende zijn amendement in op een wetsvoorstel in verband met de landbouw.

"De cultuur van de wijn heeft aanzienlijk bijgedragen aan de faam van ons land en meer bepaald van zijn gastronomie in de ogen van de wereld", zo zei de UMP-senator Gérard Bailly.

De senatoren hebben ook een wetsvoorstel goedgekeurd om de "appellations d'origine protégees" en de "indications géographiques protégées" beter te beschermen. Aangezien het Franse parlement het wetsvoorstel over de landbouw al in eerste lezing goedgekeurd had zonder het amendement over de wijn, moet het wetsvoorstel nu opnieuw naar het parlement.

Frankrijk en Italië zijn de grootste wijnproducenten ter wereld, en ze zijn zo wat aan elkaar gewaagd, voor Spanje, de Verenigde Staten en Australië.