"Klimaatverandering is afrembaar als we nú ingrijpen"

"De klimaatverandering is nog afrembaar en de maatregelen die daarvoor nodig zijn, zijn betaalbaar als we nú ons gedrag aanpassen", dat meldt het VN-klimaatpanel (IPCC). "Hoe sneller we ingrijpen, hoe goedkoper die maatregelen zullen zijn."
AP2009

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft vandaag in Berlijn een nieuw rapport voorgesteld. Het gaat om het laatste rapport in een reeks van drie. De vorige rapporten focusten vooral op de wetenschap achter de klimaatverandering en over de gevolgen ervan, nu gaat het vooral over de eventuele maatregelen die we kunnen nemen en de betaalbaarheid daarvan.

"Ondanks het groeiende aantal inspanningen om de CO2-uitstoot in te perken, is de CO2-uitstoot de laatste tien jaar alleen maar gegroeid", klinkt het in het rapport. "De uitstoot tussen 2000 en 2010 is sneller toegenomen dan in de drie voorgaande decennia."

Toch is het volgens het klimaatpanel nog steeds mogelijk om de klimaatverandering af te remmen. "Als we een brede hoeveelheid van technologische toepassingen combineren met een radicale aanpassing van ons gedrag, dan kunnen we voorkomen dat de gemiddelde temperatuur van onze planeet met meer dan twee graden Celsius toeneemt." Daarvoor is het wel nodig dat tegen 2050 de CO2-uitstoot met 40 tot 70 procent inperken en zelfs helemaal geen CO2 meer uitstoten tegen 2100.

"Noodzakelijke wijzigingen zijn betaalbaar"

Uit het onderzoek van het IPCC blijkt dat het terugbrengen van de CO2 haalbaar is door fors te investeren in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Hoe sneller we werk maken van die investeringen, hoe goedkoper het zal zijn.

Die overgang zal uiteraard geld kosten, maar de economische groei zou volgens de meest optimistische schattingen van het panel slechts met 0,06 procent per jaar minderen. Het IPCC benadrukt dat in die berekeningen de positieve economische effecten van groene economische activiteiten nog niet verwerkt zitten. Het panel benadrukt dat de noodzakelijke wijzigingen om de klimaatverandering tegen te gaan "betaalbaar" zijn.

Een ander belangrijk aspect om de klimaatsverandering tegen te gaan dat tot nu toe ietwat in de schaduw is blijven staan, is volgens het IPCC de ontbossing. Er moet volgens het panel meer werk gemaakt worden van de strijd tegen ontbossing én er moeten meer nieuwe bossen worden aangeplant, want bomen halen CO2 uit de lucht.

"Kwestie van willen, niet van kunnen"

"Klimaatverandering tegengaan is een kwestie van willen, niet van kunnen", zegt John Kerry, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. "Het rapport is hier heel duidelijk over. De technologie nodig om de klimaatverandering aan te pakken bestaat al." Desondanks de woorden van Kerry blijft de Verenigde Staten na China nog steeds de grootste uitstoter van CO2.

Het rapport wordt lovend ontvangen door milieuorganisaties die in het verleden de rapporten van het klimaatpanel te conservatief vonden. "Het rapport maakt mooi duidelijk dat het wel degelijks betaalbaar is om nu iets aan de klimaatverandering te doen en dat wachten het alleen maar duurder maakt", meldt Samantha Smith van WWF. "Dit is een sterk signaal aan de energiesector. Zij zijn de grootste uitstoter van CO2 en moeten daar iets aan veranderen."

Voor Greenpeace wordt de 21ste eeuw het tijdperk van de vernieuwbare technologie. De milieuorganisatie legt de bal in het kamp van China, de grootste CO2-uitstoter van de wereld. "Als China enkele ambitieuze klimaatdoelen opneemt en uitvoert, hebben de VS en de EU geen enkel excuus meer om niet te volgen", klinkt het. "Het is nu uitkijken naar de klimaatconferentie van volgend jaar in Parijs."

AP2014