Aantal bedrijfswagens blijft toenemen

Het aantal bedrijfswagens in België blijft toenemen. Dat blijkt uit een studie van de FOD Mobiliteit en Vervoer over de evolutie en samenstelling van het bedrijfsvoertuigenpark. Eind vorig jaar waren er 1,03 miljoen bedrijfsvoertuigen ingeschreven, een stijging met 1,7 procent ten opzichte van het jaar ervoor.
2010 AP

De stijging ligt volgens de FOD in lijn met de evolutie de voorbije jaren en is vooral te wijten aan de toename van het aantal bestelwagens (+2 procent in 2013 ten opzichte van een jaar eerder), het aantal opleggertrekkers (+2,2 procent) en het aantal aanhangwagens (+2,4 procent).

De opleggers kennen een lichtere stijging (+0,7 procent). Voor de vrachtwagens is er een lichte daling van 1 procent. Het aantal bussen en autocars stijgt in 2013 licht met 1,3 procent.

Opvallend bij de bestelwagens is dat het aandeel lpg-voertuigen voorts afneemt, terwijl er een sterke stijging is van het aantal elektrische voertuigen (+30 procent in 2013). Het aantal elektrische bestelwagens blijft in absolute aantallen nog zeer beperkt met 430 voertuigen in 2013.

Uit de cijfers blijkt bovendien dat het aantal bestelwagens ingeschreven in België tussen 2003 en 2013 met 40 procent is toegenomen, van 456.000 tot 641.000. 

Meest gelezen