Vlamingen en Walen wonen niet op een andere planeet

Vanaf vandaag kunt u op onze website de stemtest doen voor de federale verkiezingen. De stellingen werden eerst voorgelegd aan een representatief panel van Vlamingen en Walen. En daarbij is de conclusie dat we, ondanks de verschillen, toch vaak hetzelfde denken.

Vanaf vandaag kunt u de stemtest doen voor de federale verkiezingen. Die voor het Vlaamse en Brusselse niveau staat al online en de laatste stemtest, die voor de Europese verkiezingen, kan u vanaf zaterdag invullen. Klik hier om de test te doen.

Een eerste voorbeeld is de stelling "In tijden van crisis mogen lonen niet automatisch worden aangepast aan prijsstijgingen". Moet de automatische indexkoppeling behouden blijven, met andere woorden. 71,4% van de Walen en 64% van de Vlamingen kiezen voor het behoud van het systeem. Open VLD en de N-VA willen af van dat automatisme in deze crisistijden.

Of de stelling dat leefloners verplicht zouden moeten kunnen worden om gemeenschapsdienst te doen. Bij de publieke opinie is er maar een beperkt verschil: 80,4% en 71,8% van de Walen is voor. Bij de partijen aan beide zijden van de taalgrens is er wel een duidelijk verschil. Van de Franstalige partijen steunt alleen de MR het idee. Bij de Vlaamse partijen zijn enkel Groen en SP.A tegen.

Geen al te grote verschillen

Alle Vlaamse partijen, behalve SP.A, vinden dat er een minimumdienst moet zijn als de NMBS staakt. Dat wordt ondersteund door liefst 87,2 procent van de Vlamingen. Maar ook door 84,9% van de Walen, ook al leeft het idee dat de stakingsbereidheid in het zuiden van het land een pak groter is.

De gemiddelde Waal is ook meer fan van het koningshuis, dat is toch de overtuiging. Maar bij de vraag of u vindt dat de dotatie voor de koninklijke familie verlaagd moet worden, is het resultaat niet zo heel verschillend. 83,1% van de Vlamingen vindt dat de koninklijke familie minder geld moet krijgen. Bij de Walen is dat 74,4%.

De meerderheid van de Vlamingen en de Walen vindt dat grote vermogens zwaarder belast moeten worden: 80,6% van de Walen en 74,8% van de Vlamingen. Bij de Vlaamse partijen is er minder enthousiasme. Enkel SP.A en Groen zijn voorstander. Aan Franstalige kant is iedereen voor, zelfs de liberale MR.

Bedrijfswagens zijn een ander voorbeeld. Groen is de enige Vlaamse partij die vindt dat die zwaarder belast moeten worden. Nochtans is 58,6% van de Walen en 54,4% van de Vlamingen voor het idee gewonnen.

Anderzijds vindt zowel in Vlaanderen (79,5%) als in Wallonië (73,2%) een grote meerderheid dat de uitgaven van de federale staat niet mogen toenemen de komende jaren. SP.A en Groen zijn aan Vlaamse kant de enige partijen die daarmee niet akkoord gaan.

Wel op communautair vlak

Wat betreft de werkloosheidsuitkeringen, is er wel een duidelijk verschil. 39,5% van de Walen vindt dat werklozen na een tijd hun uitkering moeten verliezen, bij de Vlamingen is dat 53,8%. Open VLD en de N-VA willen op die manier besparen in de uitgaven, hun Franstalige collega's zijn allemaal tegen het voorstel.

De GAS-boetes zijn een ander voorbeeld, de administratieve boetes voor allerhande overlast. Door de aanpassing van de wet kan je nu (in enkele gemeentes toch) vanaf 14 jaar zo'n boete krijgen. Groen vindt dat te jong en wil -als enige partij- de leeftijd opkrikken. Van de Vlamingen krijgen ze gelijk, 46,5% (vs. 40,8%) gaat akkoord.

In Wallonië ligt dat anders. Daar is maar 25,9% voorstander van een leeftijdsverhoging. De Walen zijn dus strenger dan de Vlamingen. Dat de GAS-boetes bij ons de laatste tijd vooral negatief in het nieuws zijn gekomen door zogenoemde "pestboetes", boetes voor pietluttigheden, zit er misschien voor iets tussen.

De meest uitgesproken verschillen zien we -weinig verrassend- op communautair vlak. Alle Franstalige partijen willen een federale kieskring, bij de Vlaamse partijen zijn dat enkel Groen en Open VLD. De publieke opinie is verdeeld. In Wallonië is 48,8% voor en 30,1% tegen, in Vlaanderen is dat omgekeerd: 34,2% is voor en 47,7% is tegen.

De splitsing van de sociale zekerheid dan. Iets waar de N-VA en Vlaams Belang voorstander van zijn. 35,7% van de Vlamingen is voor, maar bijna evenveel zijn tegen of weten het niet. Bij de Walen is 16,4% voor en 58,3% tegen de splitsing. Al kan je zeggen dat de tegenstand in het Franstalige landsgedeelte wat minder groot uitvalt dan je zou verwachten.

Walen (bijna) even streng voor asielzoekers en migranten

Enkele opvallende resultaten ten slotte. Zowel bij de Vlamingen als de Franstaligen meent net iets meer dan 50% dat er kerncentrales open moeten blijven. Voor een legalisering van cannabis is er geen draagvlak: 56,5% van de Walen en 54,1% van de Vlamingen is voorstander van een volledig verbod.

De Walen zijn ook (bijna) even streng als het gaat om asielzoekers. 58,1% van de Franstaligen en 62,4% van de Nederlandstaligen vindt dat een asielzoeker die als minderjarige is binnengekomen, nog mag worden teruggestuurd. Bij de stelling of België migranten van buiten de EU moet toelaten om tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen, is de tegenstand in het zuiden zelfs groter (77,1%) dan in het noorden (64,1%).

Meest gelezen