"Te gemakkelijk om stress enkel aan werk te koppelen" (NSZ)

Ondernemersorganisatie NSZ vindt dat niet enkel naar werk gekeken mag worden om stress en burn-out te verklaren. "Heel wat mensen hebben op privévlak een steeds drukkere agenda waarin niet beknibbeld mag worden. Ook dat zorgt voor de nodige stress", klinkt het in een persbericht.

NSZ reageert op een online enquête van de socialistische vakbond ABVV bij 5.000 werkenden. Conclusie was dat 74 procent van de werknemers het huidige werkritme niet kan volhouden tot aan de pensioenleeftijd. Voor 87 procent van de ondervraagde werknemers bestaat er geen twijfel over dat de arbeidsorganisatie een invloed heeft op de fysieke of mentale gezondheid.

"Steeds meer mensen proppen hun privéagenda vol om toch maar niets te missen. Werkgevers moeten maar meer aanwerven zodat de werkdruk verkleint, klinkt het langs vakbondszijde", foetert NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. "Zo lang de loonlasten zo hoog blijven in België en de werknemers om de haverklap komen aandraven met psychosociale problemen, zullen zelfstandigen altijd maar minder aanwerven."

NSZ stelt dat door de druk op werkgevers steeds te vergroten en hen "alle verantwoordelijkheid van psychosociale problemen van hun werknemers" toe te schuiven, zelfstandigen en kmo's "steeds minder geneigd zijn om mensen aan te werven."