"Vlaamse Rand verdient meer aandacht en meer middelen"

De Vlaamse regering heeft de voorbije jaren te weinig aandacht en middelen voorzien voor de Vlaamse Rand. Dat zeggen oppositiepartijen Groen en Open VLD. Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA), bevoegd voor de Vlaamse Rand, heeft zich volgens de partijen vooral beziggehouden met "symbooldossiers" en onvoldoende met problemen als jeugdwerkloosheid en de uitdagingen in onderwijs en welzijn.

Vlaams parlementslid Jo De Ro (Open Vld) en Groen-politica An Moerenhout namen het beleid van de Vlaamse regering over de Vlaamse Rand onder de loep. Hun oordeel is niet mals.

Alles begint volgens De Ro al met de cijfergegevens. "De Vlaamse regering hanteert onjuiste bevolkingscijfers, waarbij de bevolkingsgroei onderschat wordt. Men voert gewoon beleid op basis van foute cijfers", klinkt het.

De rode draad doorheen de kritiek van Groen en Open VLD is dat de Vlaamse Rand op verschillende domeinen wordt "achtergesteld". De regio heeft af te rekenen met een reeks uitdagingen (o.a. demografische groei, schoolse uitval, jeugdwerkloosheid), maar is niet erkend als centrumstad en misloopt daardoor een pak middelen. Een van de prioriteiten volgens de oppositiepartijen is dan ook die erkenning als centrumstad.

Beide partijen vinden ook dat er dringend geïnvesteerd moet worden in extra capaciteit in het basis- en secundair onderwijs. Daarbij moet de problematiek best samen gezien worden met de capaciteitsproblemen in Brussel. "Brussel en de Vlaamse Rand zijn communicerende vaten. Als er geen plaats is in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, wijken de mensen automatisch uit naar de Rand", aldus De Ro.

Om de problematiek van de meertaligheid in het onderwijs aan te pakken, pleiten Groen en Open VLD ook voor het uitbreiden van het voorrangsbeleid van Brussel naar de Vlaamse Rand. Met dat voorrangsbeleid worden leerkrachten in het basisonderwijs extra ondersteund in hun omgang met anderstalige leerlingen.

"Het beleid van Bourgeois was te veel gefocust op symbooldossiers, zoals bijvoorbeeld het ondersteunen van toneelstukken. Dat is op zich niet slecht, maar er is veel meer nodig. De volgende Vlaamse regering moet echt meer aandacht hebben voor de echte problemen in de Vlaamse Rand", aldus Moerenhout.

lees ook