Gent zet brandweer in tegen bromvliegen op Botermarkt

De brandweer van Gent heeft het voorbije weekend een tiental bomen in het centrum van de stad besproeid om een bromvliegenplaag te bestrijden. Vooral in de buurt van de terrassen op de Botermarkt zou het probleem het grootst zijn.

De bromvliegen worden aangetrokken door het vocht dat bladluizen afscheiden. Die bladluizen zitten vooral in de bomen vlak bij de terrassen aan de Gentse Botermarkt.

De vliegen sterven normaal gezien bij koud weer, maar door de zachte winter en het goede voorjaar is dat niet gebeurd. De Gentse brandweer heeft de bomen nu bespoten met water maar of dat de plaag echt zal oplossen, zal pas duidelijk worden bij goed weer.