Mussentelling geen succes

In tegenstelling tot de 11 voorgaande jaren, kan de huismussentelling van het voorbije weekend geen succes genoemd worden. Er stuurden amper 250 mensen gegevens door, vorig jaar nog meer dan 2.000. Vogelbescherming Vlaanderen en projectpartner ABLLO (Actiecomité ter Beveiliging van het Leefmilieu op de Linkeroever en in het Waasland) kampten met een reeks technische problemen bij het registreren van de tellingen, maar het systeem wordt volgend jaar vereenvoudigd, melden de organisatoren.

"Allerlei technische- en softwareproblemen zorgden ervoor dat het registreren van de tellingen dit jaar allesbehalve vlotjes verliep", zegt directeur Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen. "Vele leden en sympathisanten meldden dit ook. Bijzonder jammer voor de deelnemers die er niet in slaagden hun telling digitaal in te voeren."

Natuurliefhebbers die toch geteld hebben maar hun gegevens niet konden invoeren, kunnen echter nog altijd hun telling doorsturen of een voorgedrukt invulformulier verzenden.

Ondanks alles zijn er al voorlopige resultaten, maar Rodts wijst erop dat die nog niet representatief zijn. Volgend jaar komt er een vereenvoudigd registratieformulier, want de tellingen en het daaraan gekoppelde wetenschappelijk onderzoek gaan door.