N-VA minst loyale partij in Europees Parlement

Deze voormiddag stelde het Egmont Instituut voor internationale betrekkingen een studie voor over de loyaliteit van Belgische Europarlementariërs. Daarbij valt op dat N-VA het minst meestemde met haar Europese fractie.

Een Europese fractie is een verzameling van parlementsleden uit ongeveer gelijkgezinde nationale partijen. Zo is er onder andere de ALDE waartoe de Open VLD-parlementsleden behoren (Guy Verhofstadt, Philippe de Backer en Annemie Neyts). In totaal zijn er in het Europees Parlement zeven fracties en nog één groep met parlementsleden die tot geen enkele fractie behoren, de niet-ingeschrevenen.

Onderzoek

Om te onderzoeken hoe Belgische Europarlementariërs hun stem uitbrengen, selecteerde het Instituut 16 belangrijke stemmingen. Per stemming werd onderzocht hoe de Europese fracties in het algemeen stemden en of de Belgische Europarlementariërs de fracties volgden of niet.

Loyaliteit is de mate waarin een parlementslid op dezelfde manier stemt als zijn of haar parlementaire fractie. Het Egmont Instituut kwam tot de conclusie dat de meeste Belgische Europarlementariërs de lijn van hun fractie behoorlijk trouw volgen, behalve Mark Demesmaeker, Europarlementslid voor N-VA. Die stemde slechts zes keer gelijk met zijn fractie, de Europese Groenen/Europese Vrije Alliantie.

N-VA, het buitenbeentje

Aan het stemgedrag van N-VA valt op dat ze eigenlijk niet thuis horen in hun huidige eerder linkse fractie. Momenteel zitten ze samen in de fractie met de Europese Groenen en regionalisten. Het staat zo goed als vast dat ze na de verkiezingen op 25 mei een andere fractie zullen kiezen.

Het Egmont Instituut voorspelt bovendien dat N-VA vier Europarlementsleden zal afleveren, wat maakt dat ze een sterke onderhandelingspositie hebben. Maar bij welke fractie zouden ze nu het best aansluiten?

De N-VA heeft volgens het rapport drie mogelijkheden. Ten eerste zouden ze afgaand op het stemgedrag van de voormalige parlementsleden het dichtst kunnen aansluiten bij de ALDE. Het is echter weinig waarschijnlijk dat de N-VA voor deze fractie kiest. De ALDE is immers een Europeesgezinde partij, de N-VA profileert zichzelf als “eurorealistische” partij.

Als ten tweede het stemgedrag buiten beschouwing wordt gelaten, is de voor de hand liggende keuze de Europese Volkspartij. Daarvoor haalt de studie twee argumenten aan: zo was N-VA in de legislatuur van 2004-2009 al eens lid van deze fractie omdat ze toen samen in een kartel zat met CD&V. Bovendien is de EVP, met vandaag 274 leden, de grootste en diegene die het zwaarst weegt op de stemmingen. Strategisch gezien is dat dus de beste keuze voor de N-VA.

De derde groep, de ECR (de Europese Conservatieven en Reformisten), zou volgens het Egmont instituut geen verstandige keuze zijn voor N-VA. De ECR wordt over het algemeen als eurosceptisch beschouwd, iets wat niet in goede aarde zou vallen in Vlaanderen.

lees ook