Verzekeraars weigeren steeds meer arbeidsongevallen te erkennen

Verzekeraars weigeren steeds meer arbeidsongevallen te erkennen. Dat blijkt uit cijfers van het Fonds voor Arbeidsongevallen die De Morgen kon inkijken. Ethias is koploper, met 15 % geweigerde dossiers, maar ook Axa (14,7%) en P&V (13,1%) weigeren veel dossiers.

Het aantal geweigerde dossiers steeg van 10,6 % in 2011 naar 11,8 %, ofwel 21.055 gevallen in 2012. Het Fonds voor Arbeidsongevallen noemt dit "een onrustwekkende toename". Verzekeraars KBC (4,3%) en Fidea (5,8%) weigeren het minst dossiers.

Na controles door het Fonds voor Arbeidsongevallen werd een kwart van de geweigerde dossiers alsnog herzien. Heel wat verzekeringsmaatschappijen zouden ook controles van het Fonds belemmeren. De dienst overweegt administratieve boetes in te voeren om dat probleem tegen te gaan.

Volgens de verzekeringssector is er geen sprake van systematische weigeringen. "Er zijn ook omstandigheden waarbij de wettelijke voorwaarden (door plotse omstandigheden, door toedoen van het werk,...) niet vervuld zijn, maar dat een incident toch wordt aangegeven aan de verzekeraar", reageert Wauthier Robyns (foto in tekst) van de sectorvereniging Assuralia in "De ochtend" op Radio 1. "Achteraf blijkt dan dat er geen reden was om het op te geven als arbeidsongeval en dan wordt het door de verzekeraar geweigerd."

"In de toekomst zullen omstandigheden waarbij wel sprake is van een ongeval, maar zonder arbeidsongeschiktheid als gevolg, binnen het bedrijf geregistreerd worden, maar moeten ze niet aan de verzekeringsmaatschappij worden meegedeeld", vervolgt Robyns.

"Het is ook belangrijk dat er binnen de verzekeringsmaatschappijen zelf gewerkt wordt aan het vermijden van omstandigheden die aanleiding geven tot klachten. Iedere maatschappij heeft ook intern procedures om mogelijke klachten op te vangen", aldus Robyns nog.

Vandaag is het de werelddag voor veilig en gezond werk.