150-tal betogers eist in Leuven afschaffing GAS-boetes

Gisteravond zijn in Leuven onder het motto "sociale oplossing voor sociale problemen" zo'n 150 personen opgestapt in een betoging tegen de GAS-boetes (of Gemeentelijke Administratieve Sancties) en voor een GAS-vrije stad. Het initiatief ging uit van GASvrij Leuven dat een vijftal organisaties overkoepelt. Het gaat om Jong ACW, ACV Jongeren, COMAC, Masereelfonds en Tegen Gas. Ook het anarchistische collectief LAG betoogde mee.

De betogers eisten de afschaffing van de GAS-boetes omdat deze wetgeving botst met diverse essentiële principes en een enorme willekeur en rechtsonzekerheid impliceert.

In de praktijk zijn vooral maatschappelijk kwetsbare groepen en jongeren, die veel gebruikmaken van de openbare ruimte, slachtoffer van de GAS-boetes. "Het ontneemt jongeren het recht om jong te zijn", zegt GASvrij Leuven. GAS-boetes zijn voorts al meermaals gebruikt tegen betogers en doen zo afbreuk aan het recht op sociale actie.

Volgens GASvrij Leuven moeten er voor sociale problemen sociale oplossingen uitgedokterd worden. "Negentig procent van de Leuvense GAS-boetes worden uitgeschreven voor wildplassen, sluikstorten en vandalisme. Het plaatsen van meer openbare toiletten zou een doeltreffende maatregel zijn tegen wildplassen, want momenteel zijn er te weinig." Mensen die het financieel moeilijk hebben meer gratis vuilniszakken geven, zou het sluikstorten kunnen tegengaan. Vandalisme dient volgens de organisatie via het strafrecht te worden aangepakt.