"Ik heb nooit beweerd dat ik een blitse "president van Europa" zou worden"

Nog voor zijn mandaat ten einde is, heeft Herman Van Rompuy een boek geschreven over zijn jaren als voorzitter van de Europese Raad. In die jaren stond het bestrijden van de eurocrisis centraal.

"Europa in de storm" is de titel van Van Rompuys essay, waarmee hij naar eigen zeggen wil benadrukken dat er nog veel werk op de plank ligt. "Vandaag zeilt de eurozone in rustiger wateren. Maar misschien is het slechts een stilte voor een nieuwe storm", luidt het in de inleiding.

Van Rompuy noemt het essentieel om lessen te trekken uit de voorbije eurocrisis. "De pijnlijkste les is waarschijnlijk dat de eurozone zo sterk is als de zwakste schakel van de ketting", schrijft Van Rompuy. "Daarom zijn verantwoordelijkheid en solidariteit zo belangrijk tussen de landen van de eurozone: de verantwoordelijkheid om het eigen huis op orde te houden en de solidariteit om schokken gezamenlijk het hoofd te kunnen bieden". Meer gezamenlijk beleid is volgens Van Rompuy nodig om de euro in de toekomst te wapenen tegen een mogelijke nieuwe crisis.

Maar de euro heeft het overleefd, ondanks de onheilsberichten van sommigen. "Zelfs in ons land zijn er mensen die boekjes hebben geschreven dat het voorbij zou zijn. Wel, het is niet voorbij", zei Van Rompuy met een sneer naar de Europese N-VA-lijsttrekker Johan Van Overtveldt, auteur van het boek "Het einde van de euro".

Van Rompuy gaat eind november, wanneer zijn mandaat ten einde loopt, met pensioen. Geruchten dat hij nog een andere job ambieert, drukte hij de kop in. "Er is een tijd voor alles. In december ben ik een vrij man, al zal ik altijd verantwoordelijk blijven".

lees ook