"Vanaf 2015 betaalbare verzekering voor chronisch zieken"

Chronisch zieke mensen zouden in de toekomst gemakkelijker een betaalbare levensverzekering moeten kunnen krijgen. De federale regering wil een onafhankelijke commissie in het leven roepen die bepaalt of het terecht is dat verzekeraars chronisch zieken en ex-kankerpatiënten weigeren of hoge premies laten betalen.

Verzekeraars weigeren vaak een levensverzekering aan langdurig zieken, of ze vragen torenhoge premies. Daardoor kunnen de zieken ook geen lening krijgen voor de aankoop van een huis. Om dat probleem te verhelpen, werkt de federale regering aan een Koninklijk Besluit, dat De Standaard kon inkijken.

Het KB voorziet dat verzekeraars hun beslissing duidelijk en schriftelijk moeten motiveren, dat er een compensatiekas komt die gezamenlijk gefinancierd moet worden door verzekeraars en banken en dat een klant bij weigering beroep kan aantekenen bij een soort beroepscommissie.

"Die commissie moet, wanneer men weigert om iemand te verzekeren, oordelen of dat wel correct is en, als men toch een verzekering toekent, ook oordelen hoeveel dan een juiste premie zou zijn", legt minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte (SP.A) uit. "Dat is nu één van de grote problemen: wie ziek is of niet, is niet objectief vastgelegd. In de toekomst zal er een lijst zijn die zeer duidelijk is."

De nieuwe regeling gaat in vanaf het moment dat de commissie operationeel wordt. Dat is ten laatste op 1 januari 2015.

"Misschien wel vaker ziek, maar je sterft niet vroeger"

"Wij zijn ontzettend blij, want wij voeren al meer dan tien jaar strijd om ervoor te zorgen dat mensen die chronisch ziek zijn toch een betaalbare schuldsaldoverzekering kunnen afsluiten", reageert Ilse Weeghmans van het Vlaams Patiëntenplatform in "De ochtend" op Radio 1. "Want om duidelijk te zijn: iemand die diabetes of ziekte van Crohn of multiple sclerose heeft, heeft daarom geen kortere levensverwachting. Je bent misschien wel vaker ziek, maar je sterft niet vroeger."

Nu loopt het bij verzekeraars te vaak de spuigaten uit, aldus Weeghmans. "Wij merken dat er bijpremies zijn tot 500 of 600 procent, wat eigenlijk gewoon neerkomt op een weigering. Dat heeft te maken met statistieken waar verzekeraars zich op baseren, maar gelukkig komt daar met die nieuwe wet nu eindelijk verandering in. Het is zo dat, wanneer je bijpremie drie keer zo hoog is als de premie van iemand die niet ziek is, je beroep kan aantekenen."