Hongersnood dreigt in Syrië

Boven op de oorlogsellende in Syrië, dreigt nu ook een hongersnood slachtoffers te maken. Er is de laatste tijd veel te weinig regen gevallen, maar ook door de burgeroorlog mislukken de oogsten. Bovendien krijgen hulpkonvooien vaak geen toegang.

Verschillende hulporganisaties luiden de alarmbel. Er is dringend humanitaire hulp nodig om de mensen in Syrië voedsel te geven want door de droogte en het conflict in het land dreigt er voedselschaarste.

"Dit jaar is het wel heel erg. Normaal gezien kan Syrië wat exporteren, maar dit jaar zal er zelfs niet genoeg graan en tarwe zijn om de eigen bevolking te voeden", zegt correspondent Sander Van Hoorn in "Terzake". "Dat komt voor een deel omdat er te weinig regen gevallen is. Daarnaast liggen de meest vruchtbare akkers in gebieden waar het zwaarst gevochten wordt."

Voedseldroppings

Verschillende specialisten in internationaal recht hebben nu een brief geschreven naar de Verenigde Naties waarin ze vragen om voedsel te droppen. Ze maken duidelijk dat die droppings niet noodzakelijk moeten gebeuren met toestemming van het Syrische regime, maar ook kunnen vanuit de buurlanden.

"Natuurlijk moet het in een strikt humanitair kader gebeuren, op vreedzame wijze en zonder gebruik van geweld. Als de staat zelf haar verplichtingen niet nakomt ten aanzien van haar bevolking, ten aanzien van behoeftigen, dan is het niet respecteren van de soevereiniteit te rechtvaardigen als een soort van tegenmaatregel voor de tekortkomingen door de staat", zegt Pierre Klein, professor internationaal recht aan de ULB en ondertekenaar van de brief.

Volgens Sander Van Hoorn zijn de voedseldroppings inderdaad nodig want de nood is werkelijk hoog. "Heel veel vluchtelingen kunnen niet bereikt worden. Voedseldroppings is het enige wat praktisch haalbaar lijkt, want anders ben je afhankelijk van de strijdende partijen om de hulpkonvooien over land te laten gaan", zegt hij in "Terzake".