Kwart asielaanvragers probeert eerst in ander EU-land

Een kwart van de asielzoekers in ons land heeft al eens asiel aangevraagd in een ander Europees land. Dat blijkt uit de vergelijking van vingerafdrukken van asielzoekers in verschillende landen.

Asiel aanvragen kan maar in één land. Wie het elders ook nog probeert, wordt teruggestuurd naar het land waar de eerste aanvraag werd ingediend. De gegevens worden ingezameld via Printrak, het vingerafdrukkensysteem van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Dat heeft sinds zijn oprichting in 1993 al 524.000 sets vingerafdrukken verzameld.

Het systeem, dat vingerafdrukken van asielzoekers registreert en verwerkt bij hun identificatie, blijft een belangrijk middel in de strijd tegen migratiefraude, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VlLD).

Een van de belangrijkste doelstellingen van het systeem is nagaan of een asielzoeker meerdere asielaanvragen heeft ingediend of een alias heeft gebruikt. Vandaag de dag komt die praktijk nog nauwelijks voor: het gemiddelde hiervan ligt de laatste jaren op 1,2 procent van het aantal asielaanvragen.

Het systeem voedt ook Eurodac, de Europese databank voor vingerafdrukken van asielzoekers die in 2003 werd opgericht. Daar is de afgelopen jaren een duidelijke stijgende trend waarneembaar van het aantal personen dat reeds in een andere Europees land een aanvraag heeft ingediend.