Morgen hinder mogelijk door staking ACOD

Morgen is er mogelijk hinder bij de verschillende stads- of gemeentediensten. De socialistische vakbond ACOD wil staken uit protest tegen besparingen bij steden en OCMW's . De andere vakbonden doen niet mee. Bij veel gemeenten is het nog afwachten of er veel personeel mee staakt. De ACOD gaat ook betogen in Antwerpen, dat kan verkeershinder veroorzaken.

"Door de staking bij de stedelijke diensten kunnen de inwoners de klassieke problemen verwachten", zegt Dirk Delechambre, woordvoerder van de stad Antwerpen. "Ik denk dan bijvoorbeeld aan het huisvuil dat niet opgehaald zal worden of de zwembaden die niet geopend zullen zijn".

Hoeveel personeelsleden er zullen staken en welke gebouwen gesloten zullen zijn, is nog niet duidelijk. "Ik raad iedereen aan om morgen even contact op te nemen met de betrokken instelling, als je gebruik zou willen maken van hun diensten", besluit Delechambre.

In Gent heeft de dienst Kinderopvang alvast de ouders gewaarschuwd. "Bij de dienst Kinderopvang wordt de staking namelijk massaal opgevolgd", stelt coördinator Danny Verdonck. "Van de 28 kinderdagverblijven zullen er maar 4 open zijn en van de 42 voorzieningen voor buitenschoolse opvang zullen er maar zo'n tien open zijn. We hebben wel noodopvang voorzien voor de ouders die geen oplossing vinden".

De ACOD heeft bovendien ook aangekondigd dat ze morgen in de voormiddag ook zullen betogen in Antwerpen. Die betoging kan verkeershinder veroorzaken.